Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 5/07 - 11. března 2007

8. 3. 2007

S účinností od 1. března 2007  Otec biskup František Radkovský jmenoval mně prezidentem Diecézní Charity Plzeň. Hlavním posláním prezidenta je duchovní doprovázení zaměstnanců charity a jejích klientů, reprezentování Diecézní Charity jak v Čechách, tak v zahraničí. Charita plzeňské diecézi má několik desítek zařízení a center rozložených na území plzeňského a karlovarského kraje, ve kterých je zaměstnaných několik set lidi a kterým pomáhají další stovky dobrovolníků. Sídla jednotlivých středisek Diecézní Charity se nacházejí v Aši, Blovicích, Boru u Tachova, Dolní Bělé, Domažlicích, Druzdové, Chlumu sv. Máří, Chebu, Chodově, Jáchymově, Klatovech, Kraslicích, Karlových Varech, Lubech, Mariánských Lázních, Ostrově n. Ohří, Plasích, Přešticích, Plzní, Rokycanech, Sokolově, Stříbře, Staňkově, Stráží u Tachova, Zbirohu.

Moje nové povinnosti způsobí, že budu muset rozdělit můj čas a sily mezi Charitu a farnost. Prosím všechny o pochopení. Proto jsem nucený od 1. dubna lehko upravit náš pořádek bohoslužeb a farních aktivit. Doufám, že tento nový rozvrh života naší farnosti bude vyhovovat všem, kteří se chtějí nejen našich aktivit zúčastňovat, ale i je společně tvořit. Určitou pomocí farnosti bude náš nový zaměstnanec p. Miloš Ryneš, který mi bude pomáhat hlavně ve věcech administrativních, stavebních čí spojených z běžnou údržbou. Přejeme mu, aby se mezi námi dobře cítil.                                                                                                                           P. Adam Lodek

Sbírka na fond pomoci  Svatého Otce „Svatopetrský haléř“ se konala v našich kostelech 25.února. Na tento účel naše farnost odeslala 1.400Kč.

„Náboženství pro dospělé“ se bude konat v neděli 11. března od 17.00 hod. v Chudenicích na zámku. Téma: „Proč nám chybí čas na ….“. Další setkání se bude konat v neděli 25. března. Téma: „Miluji své děti?“

Křížová cesta  je hlavní pobožností postní doby. V naší farnosti se koná ve Švihově každý pátek po mši sv., v Dolanech v neděli od 9.40. V ostatních kostelech příležitostně.

Hřích  narušuje náš vztah k Bohu a k lidem. Pamatujme – zvlášť v postní době – na smíření a urovnání toho, co je nedokonalé v našich vztazích. Moudrost člověka je postavena ne na tom, co člověk ví, ale na uznání toho, v čem chybuje. Příležitost k svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny nebo kdykoliv na požádání.

Slavnost sv. Josefa  budeme prožívat v pondělí 19. března. Mši sv. za všechny otce našich rodin v den jejich patrona budeme slavit od 18.00 hod. Mše sv. v následující úterý se ruší.

Mše svatá obětována za živé nebo zemřelé vyprošuje nám hodně Boží posily. Nezapomínejme děkovat, prosit, odevzdávat naše a životy našich zemřelých Bohu. Mše sv. můžete objednávat vždy po bohoslužbách v sakristii.

Setkání Klubu seniorů  tento měsíc se bude konat v neděli 25. března od 14.00 hod. ve farní budově. Srdečně zveme všechny seniory!

Slavnost Zvěstování Páně  budeme prožívat v pondělí 26. března. Srdečně zvu na bohoslužbu v 16.30 do hradní kaple Nanebevzetí P. Marie ve Švihově. Mše sv. v následující úterý se ruší.

Setkání mládeže  z celé naší diecéze s biskupem Františkem Radkovským se bude konat 30. – 31. března v Plzni. Prosím mládež o nahlášení své účasti – pokud možno, co nejrychleji.

Film: „Umučení Krista“  můžete shlédnout na Květnou neděli 1. dubna od 17.00 hod. na faře ve Švihově. Farní sál bude zpřístupněný od 16.30 hod. Film bude promítaný na plátně 2,5x2m. Prosím o (dobrovolný) finanční příspěvek na náklady spojené s promítáním.  

*******************************************************

Platí od 1. dubna 2007:

Bohoslužby ve farním obvodu Švihov 

Švihov:

ne:   8.30;

st:  18.00 – modlitba růžence;

      18.35 – Mše svatá;

pá: 17.30 – adorace Nejsv. Svátosti

           a příležitost k svátosti smíření;

      18.30 – Mše svatá;

so:   8.00;

Dolany:

ne: 10.10 – kromě 3. neděle v měsíci;

út: – pouze po 3. neděli v měsíci;

   17.00 – adorace Nejsv. Svátosti

        a příležitost k svátosti smíření;

      (v zimním období od 16.00 hod.)

   18.00 – Mše svatá;   (17.00)

   18.45 – setkání nad Biblí;

Chudenice:

ne: 11.30 - kromě 1.neděle v měsíci;

út: – pouze po 1. neděli v měsíci;

 17.00 – adorace Nejsv. Svátosti

     a příležitost k svátosti smíření;

    (zimním období od 16.00 hod.)

      18.00 – Mše svatá;    (17.00)

Vřeskovice:

ne:    1. neděle v měsíci – 11.30;

3. neděle v měsíci – 10.10;

Měčín:

st:  16.00 – adorace Nejsv. Svátosti

           a příležitost k svátosti smíření;

16.30 – Mše svatá;

Kromě výše uvedených bohoslužeb nabízíme pravidelné aktivity:

- Návštěvy u nemocných a starších farníků doma nebo v nemocnici se svátostí smíření, svátostí oltářní nebo svátostí nemocných – 1. a 3. úterý v měsíci nebo kdykoliv po domluvě;

- Možnost duchovních pohovorů a svátosti smíření – kdykoliv po domluvě;

- Nabídka příprav na přijetí svátosti manželství, křtu, biřmování, ….;

- Pravidelné vyučování náboženství pro děti a mládež;

- Program pro mládež – každou sobotu od 9.30 - 12.00;

- Klub miminek – prostor pro setkávání maminek s malými dětmi každé úterý a čtvrtek od 9.00 – 11.00 ve farní budově nebo v letním období každý den kromě pátku na dětském hřišti;

Nedělní odpolední setkávání:

1. neděle v měsíci – Klub přátel dobrého filmu  na faře ve Švihově od 17.00 hod.;

2. neděle v měsíci – Náboženství pro dospělé v Chudenicích na zámku od 17.00 hod.;

3. neděle v měsíci – Diskuse nad Biblí – na faře ve Švihově od 17.00 hod.;

4. neděle v měsíci – Klub seniora na faře ve Švihově od 14.00 hod.;

                               – Náboženství pro dospělé v Chudenicích na zámku od 17.00 hod.; 

Ostatní informace o naší farnosti najdete na naších internetových stránkách

nebo ve farních listech „Farníček“