Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/18- listopad 2018

13. 10. 2018

Občas někde zaslechnu: “Vy věřící to máte dobré, něco špatného uděláte, pak jdete ke zpovědi a vše je zase v pořádku.” Ovšem ve skutečnosti je to vše trochu složitější.

Odměnou hříchu je smrt a tak ten, kdo žije v těžkém hříchu, je vlastně taková chodící mrtvola. Když se řádně vyzpovídá a dostane rozhřešení, povstává znovu ze smrti k životu. Vše ovšem tak docela v pořádku není, zůstává mu ještě stále trest za spáchaný hřích, nebo chcete-li dluh způsobený hříchem. Samozřejmě, že má možnost škodu spáchanou svým zlým skutkem “hříchem” nahradit skutkem dobrým. Pokud to ovšem za svého života nestihne, doplňuje duše zemřelého tento dluh ve stavu, který nazýváme očistec. Z moci dané církvi samotným Bohem máme možnost těmto duším našich zemřelých pomoci.

Při vykonání předepsaných skutků za daných podmínek je možno dokonce zprostředkovat odpuštění všech zbývajících trestů pro duši konkrétní zemřelé osoby. Mimořádnou příležitost k tomu máme v době od 1. do 8. listopadu prostřednictvím modlitby za duše v očistci, od     2. do 8. listopadu spojenou s návštěvou hřbitova. Podmínkami pro získání “bonusu” úplného odpuštění trestů za spáchané hříchy pro danou duši v očistci je kromě výše zmíněné modlitby:

1. přistoupit v dohledné době ke svátosti smíření

2. přistoupit ke sv. přijímání

3. pomodlit se na úmysl svatého otce.

4. pomodlit se za zemřelé.

Tato mimořádná možnost pomoci našim drahým zemřelým platí pro všechny katolíky, kteří žijí v plném společenství s církví a nemají zalíbení v žádném hříchu. Kdo můžete, využijte této příležitosti.

Přeji Vám požehnané listopadové dny a pěkné duchovně lidské zážitky. P. Tomasz

 

Pastorační rada farnosti od 1.10.2018 do 30.9.2022  : Miroslav Horn; Jaroslava Slámová; Zdeněk Sláma; Jana Hornová; Marie Česáková-Houbová; František Žežule.

Děkovná bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat 28. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Pozor!!!27. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga a oslavu 100 let republiky  budeme prožívat 28. října ve 14: 30 hod v kostele sv. Jana Křtitele v Chudenicích. Bohoslužba v sobotu 27. října se ruší.

Srdečně zvu všechny, abychom společně děkovali Bohu a modlili se za naši úžasnou vlast.

 

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.

Pobožnosti za zemřelé:

Švihov:         28. října v 16:30 hod. pobožnost na hřbitově.

                      1. listopadu v 7:00 hod mše sv. v kostele sv. Václava

                   2. listopadu v 16:30 hod v kostele sv. Václava modlitba růžence za zemřelé, 17:00 mše sv.

Dolany:        1. listopadu v 18:00 hod  pobožnost na hřbitově a v 18:30 hod bohoslužba v kostele

2. listopadu v 18:00 hod  pobožnost na hřbitově a v 18:30 hod  bohoslužba v kostele

Nezdice:       4. listopadu v 13:30 hod  pobožnost na hřbitově a v 14:00 hod  bohoslužba v kostele

Měčín:          1. listopadu v 16:00 hod  pobožnost na hřbitově a v 16:30 hod  bohoslužba v kostele

Chudenice: 3. listopadu v 15:30 hod  pobožnost na hřbitově a v 16:00 hod  bohoslužba v kostele  

Vřeskovice: 28. října v 11:30 hod  pobožnost na hřbitově a v 12:00 hod  bohoslužba v kostele.

 

Setkání s Otcem Biskupem Tomášem Holubem budeme prožívat 4. listopadu

v 10:00 hod společným slavením mše sv. ve farním kostele ve Švihově. Potom zveme

k posezení na faře. Tento den se ruší mše sv. v Dolanech a ve Vřeskovicích.

Setkání dětí z naší farnosti a okolí se bude konat 9. a 10. listopadu na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Sbírka na Den Bible proběhne 18.listopadu a sbírka na diecézi 2. prosince.

V pondělí 26. 11. od 16:00 hod se bude konat na faře ve Švihově tvůrčí dílna adventních věnců. Srdečně zveme každého!!!

2. prosince – 1. neděle adventní -  mše sv. s žehnáním adventních věnců.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv. v adventní době.  Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek v 7:00 hod.

V den slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince  jste zváni do švihovského kostela na mši sv. v 8:30 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Mikuláše v Měčíně budeme slavit 9. prosince v 10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!!  Tento den bude mše sv.  pouze v 8:00 hod ve Švihově. Ostatní mše sv. se ruší.  Ve 14:00 hodin bude sloužena poutní mše sv. ke cti sv. Barbory v soukromé kapli v Obytcích.

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 14. prosince od 19:00 hodin a 15. prosince od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme  S. Gonzaga.