Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/2011 - červen/červenec

5. 6. 2011

 

Výzva ke společné četbě Bible
Milé sestry a milí bratři! Jsme neustále zaplavováni mnoha informacemi z novin, časopisů a knih, z rozhlasu, televize a internetu, z rozhovorů... většinou jsou to samá lidská slova …
K životu však potřebujeme víc, potřebujeme slovo Boží! To je schopné nám otvírat Boží svět, je schopné nám naše nitro, ubité a přiotrávené záplavou lidských slov, opět uzdravit a oživit, dát naději a perspektivu, elán a radost, lásku a ochotu ke sdílení a dávání…
Protože záplava lidských slov nás zasahuje a dusí denně, nestačí jako lék dávka Božího slova, kterou přijímáme při nedělních bohoslužbách. Není třeba mnoho, ale je nutné vytrvale a pravidelně, tak jako potřebujeme k náročnému životu denní pokrm.
Co to vyžaduje? Dvě věci: Bibli a čas.
Bibli, jak doufám, každý má, a pokud ne, není problém si ji obstarat. Dnes je, díky Bohu, k dispozici hned několik překladů do češtiny, lze si vybrat, jaký vyhovuje lépe. Jen je třeba, aby obsahoval všechny knihy Starého a Nového zákona, včetně deuterokanonických.
Problémem je čas, lépe řečeno dostatečná motivace k tomu, si čas každodenně nebo alespoň několikrát týdně najít. Všichni víme, že je snadné začít, těžší vydržet. Proto jako motivaci volíme společnou četbu s denním rozpisem textů Písma svatého, které bychom měli přečíst. Výhodné je, že když některý den nestihneme, lze to dohnat o nedělích nebo na konci měsíce, tak, abychom udrželi s ostatními krok. Je to četba na dva roky. Od zahájení 29. května 2011, kdy si připomínáme 18 let trvání naší diecéze (založena 31. 5. 1993) do zakončení               
5. července 2013, kdy si budeme připomínat 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje, kteří našim předkům přinesli Písmo svaté přeložené do staroslověnského jazyka jim srozumitelného.
Těším se a doufám, že společné čtení Písma svatého každého z nás a tedy i celou naši diecézi posvětí. Bude to výborná příprava na dvojí výročí: dvacet let naší diecéze a tisíc stopadesát let cyrilometodějské mise u nás.
Během těchto dvou let víc poznáme texty Písma, které nás zformují a připodobní vtělenému Slovu, Ježíši Kristu. Víc nás k němu přiblíží, zvláště tehdy, když četbu Písma, ve které k nám bude mluvit On, doplníme modlitbou, v níž my budeme odpovídat Jemu. Poznáme, že čas věnovaný četbě Písma bude velkým ziskem pro celý náš další život.
Budu číst Písmo společně s Vámi a budu se modlit za to, aby se k četbě odhodlalo
co nejvíc lidí.
Váš biskup + František.
 
Více informací a materiály ke stažení najdete na http://www.bip.cz/dieceze-cte-bibli
 
 
Na výlet (nejen pro věřící), srdečně zvu v sobotu 11. června!
Program: 1) zámek Krásný Dvůr – procházka kouzelným 100 hektarovým parkem
2) Mašťov – možnost prohlídky kostela a hrobky Mladotů ze Solopisk  
3) zámek Petrohrad u Žatce
Cena 300 Kč. Odjezd z Chudenic v 7 hodin ráno od kostela. Možnost zajet do Dolan i Švihova, v případě zájmu bude zajištěn autobus.
Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 12.června. V 15.00 hod Vás srdečně zvu na poutní Mši sv.v Chudenicích /blízko Bažantnice/. V neděli 12.června se bude konat sbírka na diecézi.  V Dolanech při Mši sv. v 10.10 hod skupinka dětí přistoupí k Prvnímu svatému přijímaní.
Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 18.června od 18.00 hod. Od 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření!
Zakončení školního roku  pro děti zúčastňující se hodin náboženství v naší farní oblasti  se uskuteční 19.června v Dolanech v 10.45 hod.
Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne o víkendu 25. a 26.června, začátek v 10.00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.
Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích se bude sloužit v neděli 26. června v 10.30 hod. Srdečně zvu všechny farníky.
Slavnost Těla a Krve Páně  bude v naší farnosti 26. června: Švihov 8.30 Mše sv.
a poMši svaté průvod Nejsvětější Svátosti k soše sv. Jana Nepomuckého na horním náměstí; Mše v Dolanech ve 12.00 hod a poté průvod; v Chudenicích v 15.00 hod Mše a poté průvod.
Nedělní setkávání farníků a všechny ostatní aktivity budou znovu pokračovat v měsíci září.
Oslavy 130.výročí založení základní školy v Dolanech v sobotu 2.července,  Mše sv. v 10.00 hod. Srdečně Vás zvu.
Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech  budeme prožívat 3.července. Začátek v 9.30 hod. Po bohoslužbě bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!
5.července  budeme děkovat v Dolanech při mši sv. v 9.30 hod za dar víry a dar sv. apoštolů Cyrila a Metoděje. Po mši sv. jste zváni do farní budovy na šálek kávy nebo čaje.
Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 9. července. Přesný program najdete na kostelní nástěnce.
Poutní bohoslužba ke cti sv. Prokopa  bude sloužena v Nezdicích v neděli 10. července ve 14.00 hod. Srdečně zvu.
Ve dnech 18.července-23.července včetně  se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti!
Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma  budou slouženy: 30. července ve Svrčovci od 15.00 hodin.; 31. července – v Chudenicích: průvod - 10.00 hod.; bohoslužba - 10.45 hod; 31. července se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.
Koncertoperní pěvkyně  Jany Heryánové Ryklové se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v Chudenicích  31.července v 17.00 hod.; vstupné 150 Kč. Srdečně zveme širokou veřejnost.