Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/2015 - 27.září 2015

26. 9. 2015

Rodina: Tři slova

Na pomyslné vstupní bráně k pokojnému životu v rodině jsou napsána tři slova: „dovolíš?“, „děkuji“ a „promiň“. První slovo je „dovolíš?“. Když si děláme starost s tím, abychom zdvořile požádali také o to, co bychom mohli předpokládat, tak upřednostňujeme pravého ducha manželského a rodinného soužití. Vstup do života druhého, přestože je součástí mého života, vyžaduje jemnocit nevnucujícího se postoje, který obnovuje důvěru a úctu. Důvěrnost zkrátka neopravňuje považovat všechno za samozřejmost. A láska, čím je důvěrnější a hlubší, tím více vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až druhý dveře svého srdce otevře. V této souvislosti připomeňme Ježíšova slova z knihy Zjevení, která jsme dnes slyšeli: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mně“ (Zj 3,20). Také Pán žádá o dovolení, aby mohl vstoupit. Nezapomínejme na to.  Druhé slovo je „děkuji“. Někdy to vypadá, že se stáváme civilizací špatných způsobů a špatných slov, jako by to byla nějaká znamení emancipace. Nezřídka je slyšíme i na veřejnosti. Zdvořilost a schopnost poděkovat bývají vnímány jako projevy slabosti a někdy vzbuzují dokonce nedůvěřivost. Této tendenci je třeba čelit v lůně rodiny samotné. Musíme být neústupní ve výchově k uznalosti a vděčnosti. Právě tudy totiž vede důstojnost člověka i sociální spravedlnost. Pokud se z rodinného života tento styl vytrácí, mizí také ze společnosti. Vděčnost je pro věřícího samotným jádrem víry. Křesťan, který nedovede děkovat, zapomněl Boží mluvu. A to je nepěkné. Připomeňme si otázku, kterou položil Ježíš po uzdravení deseti malomocných, když se jenom jeden vrátil, aby poděkoval. (srov. Lk 17,18). Jednou jsem slyšel, kterak jeden starší a velice moudrý, dobrý a obyčejný člověk, mající onu zbožnou životní moudrost, řekl: „Vděčnost je rostlina, která roste pouze v zemi šlechetných duší.“ Ušlechtilost duše, ona Boží milost v duši nás nabádá, abychom děkovali a byli vděční. Je to květ šlechetné duše a je krásný. Třetí slovo je „promiň“. Slovo jistě obtížné, ale přece velice potřebné. Když chybí, trhlinky se – chtě nechtě – zvětšují, až jsou z nich hluboké mezery. V modlitbě, které nás naučil Pán - Otče náš, která obsahuje všechny prosby, jež jsou podstatné pro náš život – nacházíme nikoli náhodou tento obrat: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ (Mt 6,12). Uznání chyb a touha napravit, co bylo opominuto – úcta, upřímnost, láska – si zasluhuje odpuštění. V domě, kde se o odpuštění neprosí, začíná ubývat vzduchu, vznikají stojaté vody. Mnohé zraněné city, mnohé rány v rodinách začínají, když se vytratí toto cenné slovo - „promiň“. V manželském životě nastávají občas hádky... někdy létají také talíře. Radím však jedno: nikdy nekončit den bez usmíření. Poslyšte: hádali jste se někdy s manželem či manželkou? S rodiči nebo dětmi? Hádali jste se moc? Není to dobré, ale v tom není ten problém. Problém vzniká, zůstane-li ten pocit do druhého dne. Proto, pokud jste se hádali, nikdy v rodině nekončete den bez usmíření. Stačí drobný projev něhy beze slov. Nikdy však neskončit rodinný den bez usmíření. Je to jasné? Není to snadné, ale je nutné tak jednat. A tak se život stává krásnějším. Tato tři klíčová slova rodiny jsou jednoduchá a možná nám na poprvé připadají úsměvná. Když je však zapomeneme, není se pak čemu smát, ne? Naše výchova je možná příliš přezírá. Kéž nám Pán pomůže vrátit jim jejich správné místo v našem srdci, v našem domově a také v našem občanském soužití.

/ Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra 13.05.2015 /

 

Adopce na dálkuDopis z Indie z června 2015, Mudkani.

Můj drahý Otče Tomaszi Kowaliku,   tento dopis přichází k Vám od Prashantha, žádajícího Vás o požehnání.

Jak se daří Vám i členům Vaší rodiny? My všichni - můj otec, matka, bratři i sestry včetně mne, se těšíme dobrému zdraví. Doufám, že je to podobné i u Vás. Modlím se k Bohu, aby Vám žehnal a dopřával Vám úspěch ve Vaší práci. V dubnu jsem absolvoval zkoušky 10. stupně svého vzdělání a obdržel výsledky. S potěšením Vám mohu sdělit , že jsem ukončil 10.stupeň s dobrými známkami. Nyní chci pokračovat ve svých před-universitních studiích v Allaniki a věnovat se obchodnímu kurzu. Škola je 8 kilometrů vzdálená od mého domova. Dojíždím autobusem. Hned po zkouškách jsem měl 2 měsíce letních prázdnin v dubnu a květnu.  (V Indii se jedná o letní měsíce před začátkem monzunů – pozn. překladatele) V době prázdnin jsem na několik dní odcestoval do domu své babičky. Zbytek prázdnin jsem strávil doma, kde jsem pomáhal svým rodičům v jejich práci a také si hrál se svými sourozenci.  Jako každoročně i v tomto roce jsme měli školní sportovní závody. Zúčastnil jsem se běhu na 200 metrů. 30. ledna jsme slavili církevní svátky, během nichž nás doma navštívili naši příbuzní. V té době jsem se za Vás modlil. Pro můj nový školní rok jsem obdržel sešity, školní tašku, zaplacené poplatky, uniformu, deštník a ostatní školní potřeby prostřednictvím ředitele Bala Pragathi Kendra Services. Mnohokrát děkuji. Už nemám co dalšího napsat, takže ještě jednou děkuji z celého srdce. Končím svůj dopis mnoha pozdravy. S láskou Prashanth Noronha.

 

 

Pobožnosti v naší farnosti  – pokud chceme být  Božím nástrojem i máme hořet Boží láskou, musíme především čerpat síly z modlitby, zvlášť z modlitby před Nejsvětější Svátostí. Proto srdečně zvu nejen k účasti na mši svaté, ale i na pobožnostech, které se konají v našich kostelech: každé úterý v Dolanech, každou středu a pátek ve Švihově, každý čtvrtek v Měčíně, každou druhou neděli ve Vřeskovicích. Podrobný rozpis najdeme na nástěnkách.

Panně Marii Růžencové  je zasvěcený celý měsíc říjen. 7. října budeme prožívat její svátek. Nezapomínejme na tuto přebohatou modlitbu. V případě zájmu se můžete v naší farnosti ještě zapojit do živého růžence.

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí proběhne 10. října v 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Václava  v Třebýcince se bude slavit 3. října v 14:00 hodin.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové   bude sloužena v Křenicích 3. října v 16:00 hod. Bohoslužba v Chudenicích se ruší. Srdečně zvu.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti  proběhne 17.října od 17:00 hod. Od 16:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření!

Sbírka na misie   proběhne 18. října při nedělních bohoslužbách.

Pozor!!!24. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod. na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!!

Děkovná bohoslužba  u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat  25. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga budeme slavit 25. října ve 14:00 na Bolfánku v Chudenicích. V případě nepříznivého počasí bude sloužena mše svatá v kostele. Bohoslužba v sobotu 24. října se ruší.