Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/2016 - 2.října 2016

26. 9. 2016

Narodil jsem se z lásky k Tobě, poklekl jsem před Tebou a umyl Tvé nohy, snášel jsem posměšky a pohrdání z lásky k Tobě, Tvé hříchy a má láska mě přibili na kříž. Stále toužím být s Tebou, proměněn v chléb čekám na Tebe. Mé království není z tohoto světa. Není zde cesty, která vede ke mně.Já jsem cesta, život a pravda, jsem cesta trnitá a úzká na kříž z lásky přibitá, krví a slzami smáčená, bolestí zmučená. Jdi prosím cestou mé lásky. Daruj mi svůj život a hlubinu svého srdce. Jsem Tvá Útěcha, Tvůj Věrný přítel, tvůj Ochránce Přivítám Tě a oslavím Tě ve svém království a budu se těšit z Tvé přítomnosti navěky.

 

Další dopis z Indie!  – Překlad dopisu Prashantha Noronhy z května 2016, Mudkani.

Drahý Otče Tomaszi Kowaliku, Prashanth Noronha, jako Vaše milující dítě, Vám píše dopis a vyprošuje Vám požehnání. Mám se dobře. Jak se máte Vy a Vaše rodina? Doufám, že se tam u Vás těšíte dobrému zdraví. Modlím se k Bohu, aby Vám požehnal dobrým zdravím a poskytl Vám to nejlepší požehnání ve Vaší práci. Skončil jsem první rok vyšších studií výročními zkouškami a obdržel výsledky. Jsem velmi šťasten, že Vás mohu informovat, že jsem prošel prvním rokem s dobrými známkami a postoupil do druhého ročníku. Mým cílem je nyní dosáhnout ve stěžejních předmětech ještě lepších výsledků.

Na naší škole jsme měli výroční sportovní závody. Hrál jsem za volejbalový tým. 30.ledna jsem měli svátek kostelů, velmi jsme si to užili. Mnoho našich příbuzných přijelo na tuto slavnost a radovali se spolu s námi. Pamatoval jsem na Vás a tento den jsem se za Vás modlil. Nyní jsme v období léta a počasí je velmi horké. Ředitel Bala Pragathi Kendra Services mi předal Vaším jménem nezbytné školní pomůcky, jako sešity, peníze na poplatky, školní uniformu, tašku, deštník a další potřebné věci pro tento akademický rok, za což Vám velmi děkuji.

S láskou končím svůj dopis Váš milující Prashanth Noronha 

Ze sbírky  na charitu / 25. září / naše farnost odeslala 3782,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 23.října se bude konat sbírka na misie.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Václava   v Třebýcince budeme slavit 1. října ve 14:00 hodin.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové    bude sloužena v Křenicích 2. října v 14:00 hod. Bohoslužba v Chudenicích se ruší. Srdečně zvu.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena výjimečně letos 8. října ve 14:00 hod.

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí proběhne 7. října v 19:00 hod. pro starší děti a 8. října od 9 hod. pro mladší děti na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme. P. Tomasz a s. Gonzaga

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti   proběhne 22. října od 17:00 hod. Od 16:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření!

Děkovná bohoslužba   u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat 23. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Pozor!!!29. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod. na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!!

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga budeme slavit 30. října ve 14:00 na Bolfánku v Chudenicích. V případě nepříznivého počasí bude sloužena mše svatá v kostele. Bohoslužba v sobotu 29. října se ruší.

Setkání pro biřmovance -  30. října a 20. listopadu od 19 hod. na faře ve Švihově.

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.

Pobožnosti za zemřelé:

Švihov:         1. listopadu v  7:00 hod. bohoslužba v kostele sv. Václava, v 15:00 hod. pobožnost na  hřbitově.

                      4. listopadu v 18:00 hod v kostele sv. Václava modlitba růžence za zemřelé, 18:30 mše sv.

Dolany:        1. listopadu v 17:00 hod. pobožnost na hřbitově; bohoslužba v kostele v 18:00 hod

2. listopadu v 18:00 hod. pobožnost na hřbitově, bohoslužba v kostele v 19:00 hod.

Nezdice:       2. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově

Měčín:           3. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

Chudenice: 5. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

Vřeskovice: 6. listopadu v 11:30 hod. pobožnost na hřbitově a ve 12:00 hod. bohoslužba  v kostele.

 

Putování k Bráně Božího milosrdenství  -  5. listopadu v 10:00 hod v Klatovech.

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí se bude konat 11. a 12. listopadu na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti  proběhne 26.listopadu  od 17:00 hod. Od 16:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření!

Sbírka na Den Bible bude 13. listopadu a sbírka na bohoslovce

27. listopadu.

Od 14. - 19.11. se ruší všechny bohoslužby - jsem na exerciciích!

V pondělí 21. 11. od 16:00 hod se bude konat na faře ve Švihově tvůrčí dílna adventních věnců. Srdečně zveme každého!!!

27. listopadu – 1.neděle adventní -  mše sv. s žehnáním adventních věnců.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv.   v době  adventní. Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 7:00 hod.