Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/06 - 14. května 2006

14. 5. 2006

Pohádkový les“ - pochod z Habartic do Zdebořic (VII. ročník, 4 km) se koná dnes 14. května od 14.00 hod. Začátek u kostela v Habarticích.Všichni zájemci jsou velice vítání! Z programu: 12:30 mše sv. v Habarticích; setkání s pohádkovými bytostmi ...; občerstvení na návsi ve Zdebořicích; společný zpěv lidových písní (Zpívejte s námi); v 17 hod. závěrečná píseň pochodu „Ach synku, synku ...“.

Oratorium „Messiah“ – Georga Friedricha Haendla můžeme vyslechnout v plzeňském kostele sv. Jana Nep. na Borech v předvedení chrámového sboru a vynikajících plzeňských sólistů v pondělí 15. května od 19.30hod. Jste srdečně zváni!

„Hry o Marii“ - operu Bohuslava Martinů uvádí Divadlo J. K. Tyla v Plzni 16. května od 19 hod.

Setkání duchovní obnovy v Klatovech ve čtvrtek 18. května v 8:30 na faře, tentokrát na téma: Přinášet lidem blízkost - dobrovolníci.

Regionální setkání mládeže klatovského vikariátu se bude konat 19. – 20. května v prostorách švihovské fary. Téma: Jak pracovat s Biblí. S sebou prosíme přivézt: domácí obuv, spacák, karimatku, Bibli, 100 Kč jako příspěvek na jídlo a ubytování. Srdečně zvou P. Piotr Marek a P. Adam Lodek. Setkání končí přesunem do Klatov a pozvánkou k účasti na:

Pouť k Panně Marii Klatovské  za obnovu našich rodin a za duchovní povolání se koná 20. května v Klatovech a začíná v 17.00 hod. přednáškou Mons. Josefa Žáka: „Slyš Izraeli: Miluj Pána, svého Boha ….“; 17.45 Pobožnost k Panně Marii; 18.00 Mše sv. před obrazem Panny Marie Klatovské.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Jana Nepomuckého se budou konat v sobotu 20. května v 10.00 hod. v Nedanicích; ve 14.00 hod. ve Lhovicích  - kaple ve Lhovicích slaví letos 180 výročí od svého postavení; v 16.00 hod. v Ježovech; Tento den není bohoslužba v 8.00 hod.!

Ve dnech 24. – 26. května  se koná formační poutní zájezd pro zaměstnance České Katolické Charity Plzeňské Diecéze. Duchovní vedení zajišťuje P. Adam Lodek. Z tohoto důvodu v těchto dnech se ruší bohoslužby v naší farní oblasti.

Česká Křesťanská Akademie – Klatovy pořádá 25. května od 19:00 v klubovně Hifiklubu Klatovy, Vrchlického sady přednášku Mgr. MdA. Jiří Bezděka, PhDr. „Cizí a domácí inspirace v díle B. Martinů“.

Pozvání na Dny víry a svěcení oltáře – Milé sestry a milí bratři, zvu vás všechny na letošní Dny víry a na mimořádnou slavnost s nimi letos spojenou, totiž na zasvěcení oltáře a požehnání ambonu v katedrále. Je to velká duchovní událost naší diecéze a pravděpodobně ji už ve svém životě podruhé neprožijete. Bude se konat 27. května ve 14:30 v katedrále, v předvečer a dopoledne bude s tím související program. Bližší podrobnosti o tom jsou v programu Dnů víry. Současně Vás prosím, abyste tuto událost duchovně připravovali tím, že se budete denně modlit za diecézi desátek růžence s tajemstvím „který nám Ducha svatého seslal“ ať už společně či soukromě.                                           Váš biskup František

Majové pobožnosti  se konají každou středu a sobotu po mši sv. ve švihovském kostele, Dolanech a v Chudenicích ve spojení s úterní mší sv.

Koncert v rámci festivalu duchovní hudby "Šumava-Bayerischer Wald" se bude konat v kostele sv. Václava ve Švihově v sobotu 27. května od 15 hodin. Na koncertě vystoupí: RadHost (smíšený sbor rodičů při ZUŠ Praha-Hostivař); dětský pěvecký sbor Řetízek (Železný Brod); ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice. Vstupné dobrovolné!

Sbírka na potřeby diecéze  se uskuteční v našich kostelech 28. května pří bohoslužbách.

Diskusní večírek se bude tento měsíc výjimečně konat v neděli 28. května od 16.00 – 18.00 hod. v prostorách fary. Téma setkáni: Proč Bůh se nám nechce dát poznat? Setkání je otevřené všem!

Bohoslužba v kapli Nanebevzetí Panny Marie ve švihovském hradu bude sloužena 31. května – na svátek Navštívení P. Marie v 18.00 hod.;

Poutní zájezd na Svatou Horu se koná v sobotu 3. června. Svou účast hlaste (jméno příjmení, číslo telefonu), prosím, v sakristii nejlépe v neděli 21. května.

Mši svatou ve slovenštině sloužil P. Miroslav Martiš ve švihovském kostele v sobotu 6. května. Po ní následovalo setkání u stolu v prostorách fary, kterého se účastnilo kolem 50 Slováků bydlících na Klatovsku a Plzeňsku. Další bohoslužba ve slovenštině bude sloužena v sobotu 3. června od 19.00 hod.

Druhou neděli v měsíci - 14.května a 11. června – se na švihovské faře koná tradiční setkání věřících, které je příležitostí k prohlubování našich vzájemných vztahů a budování farního společenství. Na naši mládež se těší slečna Magda Skalová, která dojíždí k nám každý měsíc z Plzně z Diecézního Centra Mládeže.

Adopce na dálku – Ke dni 13. května náš farní misijní kroužek vybral na příspěvcích 7.650 Kč.  1. března bylo odesláno 7.000 Kč na účet charity za účelem „adoptování“ – finanční podpory Alexa Muliiry – ugandského chlapce ve věku 14. let. Chlapec má 5 sourozenců, chodí do ZŠ sv. Cypriana, je velmi aktivní při školních činnostech, rád zpívá. Pronajatý dům ve kterém bydlí jeho rodina má pouze dvě místnosti. O rodinu se stará otec. Finančních prostředků není moc, proto je velice obtížné zajistit základní potřeby dětí a jejích vzdělání. Alex je velmi pracovitý, pravdomluvný, není sobecký. V budoucnu se chce stát knězem. Další informace o Alexovi a jeho rodině budou v nejbližší době zveřejněny na nástěnce ve švihovském kostele. Všichni, kteří by se chtěli připojit k této aktivitě ať kontaktují buď P. Adama L. nebo p. Václava Tolara z Třebýcinky. Členům kroužku připomínám o pravidelném hrazení příspěvků, které budou použité na podporu chlapce v příštím roce.

Farní dovolena  se letos uskuteční v Klenčí pod Čerchovem v termínu 6. – 11. srpna. Ubytování – soukromého rázu - je zařízeno v budově fary v ceně 50Kč/os./noc. Přihlášky (jméno, příjmení, telefon, nevratná záloha 150 Kč/osobu) prosím odevzdávat nejpozději do konce června u P. Adama. Stravování budeme zajišťovat samostatně ve společenské kuchyni nebo v místních stravovacích zařízeních.

Česká katolická Charita - Pečovatelská služba v Chudenicích a ve Švihově  nabízí seniorům, kteří chtějí zůstat ve vlastním domácím prostředí, pomoc při zajišťování plnohodnotného života. Díky pečovatelské službě může senior setrvat co nejdéle doma, kde se cítí dobře. Pečovatelská služba zajišťuje donášku obědů, léků a nákupů, pomoc při úkonech osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, úklid, doprovod k lékaři, obnovu a nácvik vlastních dovedností, bezplatné poradenské služby. Zájemce o pečovatelskou službu a podrobnější informace prosím o kontakt na tel. číslech 731 433 089 nebo 376 709 313.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář