Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/07 - 25. března 2007

25. 3. 2007

Na „Náboženství pro dospělé“  zveme dnes od 17.00 hod. do chudenického zámku. Téma: „Miluji své děti?“ Další setkání 22. dubna na téma „Nezabiješ!“.

Do Klubu seniorů  srdečně zveme dnes 25. března a příště 22. dubna vždy od 14.00 hod. Na společné odpoledne ve farní budově se těší: Yvona Bauerová a Miroslava Tomšíková a P. Adam Lodek!

Na Slavnost Zvěstování Páně  v pondělí 26. března srdečně zvu na mši sv. v 16.30 do hradní kaple Nanebevzetí P. Marie ve Švihově. Mše sv. v následující úterý se ruší.

Postní rekolekce  v Klatovech vede P. Jan Rajlich, OP.: středa 28. března v 18.00 mše sv. v kostele Narození P. Marie, od 19.00 přednáška ve farním sále; čtvrtek 29. března v 7.30 mše sv. v kostele Narození P. Marie, od 8.30 přednáška ve farním sále. Po přednášce následuje adorace Nejsv. Svátosti a možnost slavení svátosti smíření.

Setkání mládeže  z celé naší diecéze s biskupem Františkem Radkovským se bude konat 30. – 31. března v Plzni.

Film: „Umučení Krista“  můžete shlédnout na Květnou neděli 1. dubna od 17.00 hod. na faře ve Švihově. Farní sál bude zpřístupněný od 16.30 hod. Film bude promítaný na plátně 2,5x2m. Prosím o (dobrovolný) finanční příspěvek na náklady spojené s promítáním.

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny nebo kdykoliv na požádání. Příležitost k svátosti smíření v Klatovech je každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození Panny Marie od 9.00 do 13.00 hod. a každý druhy pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30 hod.

Nový pořádek bohoslužeb,  který platí od 1. dubna najdeme ve vývěskách na kostelech.

Slovo ke sbírce na Charitu:       ( v naší farnosti se bude konat  v neděli 1. dubna).

"Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali" (Mt 25,40). Tato slova z Matoušova evangelia asi nejlépe vyjadřují poslání katolické Charity. Pomoc poskytnutá potřebným dnešního světa je pomocí poskytnutou samotnému Ježíši. V tomto postním období, ve kterém se obzvlášť pozastavujeme nad Kristovým utrpením a rozjímáme nad bolestí Ježíšovy tváře, nám mohou být blízká slova Matky Terezy z Kalkaty, která říká, že v ranách ošetřovaných nemocných vidí rány samotného Ježíše.

"Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali". Sv. Matouš nás učí vidět v každém člověku, s nímž se setkáváme, samotného Krista, učí nás přistupovat ke každému člověku tak, jako bychom přistupovali ke Kristu; učí nás, že nám každého člověka posílá Kristus a prosí, abychom o něj pečovali, jako by to byl On sám.

Jménem všech, jimž se Charita plzeňské diecéze snaží sloužit, srdečně děkuji za každý poskytnutý finanční příspěvek. Zároveň se na Vás obracím s vřelou prosbou, abyste ke každé poskytnuté koruně připojili desátek modlitby růžence. Ať Ta, která doprovázela Krista na cestách tohoto světa, doprovází i všechny zaměstnance Charity v jejich službě potřebným.

Za všechny dobrodince Charity plzeňské diecéze je pravidelně každý týden sloužena mše svatá. Ať ve Vás Pán znásobí dobro, které prokazujete svým bližním!          P. Adam Lodek

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Švihov

18.30

18.30

20.00

8.30

14.00

Dolany

-------

16.00

křížová cesta

-------

10.10

-------

Chudenice

-------

-------

16.00

křížová cesta

11.30

-------

Vřeskovice

-------

-------

-------

-------

10.30

Měčín

-------

-------

-------

-------

9.00

Na slavnost vzkříšení na velikonoční vigilii prosíme přinést s sebou svíce nebo zakoupit je před začátkem bohoslužby v kostele.

Svěcení tradičních velikonočních pokrmu  se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží velikonoční hod.

Dobřanská schola  obohatí svým zpěvem velikonoční nedělní bohoslužbu v Chudenicích. Srdečně jim děkujeme za tento dárek a zveme všechny do Chudenic.

Velikonoční koncert  v borovské kapli předvede nám v neděli 8. dubna od 16.00 hod. Dětský pěvecký sbor „Hlásek – ZUŠ Přeštice“. Vstupné: 25/10 Kč.

Na velikonoční setkání  (šupání) na faře ve Švihově srdečně zveme ve velikonoční pondělí po bohoslužbě.

Velikonoční divadelní scénku  předvedou nám při bohoslužbě ve svém kostele v neděli 15. dubna chudenické děti.

Setkání mládeže   s P. Janem Rajlichem se bude konat 13. – 15. dubna na faře ve Švihově. 

Poutní bohoslužba  v kapli sv. Vojtěcha v Petrovicích bude sloužena 21. dubna od 15.00 hod. 

Poutní zájezd do Neukirchenu  k P. Marii Kouřimské se bude konat 8. května. Zájemci o místo v autobuse ať se hlásí v sakristii nejpozději do 15. dubna. Po poutní mši sv. je plánovaný výlet (lanovkou) na rozhlednu Hohen Bogen v Německu. 

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Misionářka Sester utěšitelek Eugenia Bonetti byla odměněna cenou "Odvážná žena" za své dlouholeté úsilí v boji s obchodem s lidmi. Cena se uděluje ženám, jež obhajují práva žen a pokrok v jejich postavení. Uděluje ji ministerstvo zahraničí USA. Už v roce 2004 byla Sestra Bonetti jmenována jednou ze šesti "hrdinů zasloužilých o ukončení moderního otroctví.

Nový biskup Prizrenu, (Bosna) Dode Gjergji, řekl, že se mnoho bosenských muslimů vrací ke svým katolickým kořenům. "Každodenně přicházejí delegace z vesnic, které prosí o křest", prohlásil při své návštěvě agentury "Církev v nouzi". Po velikonocích se začne v Prizrenu stavět katedrála zasvěcená Matce Tereze. Její rodiče pocházeli z Kosova. I když je 60.000 katolíků v 1,9 milionovém Kosovu menšinou a mnoho mladých katolíků odchází za prací jinam, panují v Bosně dobré vzájemné vztahy. Katolická církev se po válce chápe jako "most míru"

19. 3. 2007;    http://res.claritatis.cz/