Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/08 - 30. března 2008

4. 4. 2008

Slavnost Zvěstování Páně  budeme společně prožívat 31. března při mši svaté sloužené od 18hod. v hradní kapli!

Národní sbírka na média (TV NOE) se uskuteční v našich kostelech v neděli 4.dubna.

Klub přátel dobrého filmu srdečně nás zve v neděli 6. dubna od 15.30 na film z roku 1993 Schindlerův seznam (195min.). Mistrovský a již světově proslulý film, v němž nejlepší režisér současnosti vypráví strhující příběh Oskara Schindlera (1908 -1974), rodáka z Brněnce u Svitav, člena NSDAP, hochštaplera, který za války zachránil víc než 1100 polských Židů před smrtí v koncentračních táborech a který je jako jediný nacista pohřben na jeruzalémském hřbitově na hoře Sion. Myšlenkově i formálně ambiciózní a po řemeslné stránce absolutně dokonalý snímek, v němž Spielberg vytvořil fascinující obraz válečných hrůz a sugestivně zachytil děsivost vražedné, chladně úřednické mašinérie, připomínající děsivou noční můru. Jedinečné dílo získalo tři Zlaté glóby a svými sedmi Oscary (z dvanácti nominací) se zařadilo mezi nejúspěšnější filmy všech dob. Zúčastněné prosíme o malý příspěvek na pokrytí výdajů spojených s promítáním!

Víkend pro mládež na faře ve Švihově pod vedením P. Jana Rajlicha OP, se uskuteční 11. - 13. dubna. Přihlášky na faře ve Švihově, nebo bezprostředně u P. Jana, tel.: 377 241 660, e-mail: jan@op.cz; Ve dnech 18. - 20.dubna má naší faru navštívit další skupina mládeže tentokrát z Prahy.

Česká křesťanská akademie  zve 17.dubna v 19.30 na přednášku MVDr. Iva Sobotky: Pravoslavné kláštery v Rusku (HIFI-klub Klatovy) a ve dnech 3. - 21. dubna na výstavu obrazů PhDr. Richarda Böhnela do Atrium KD v Klatovech.

P. Augustin Ján Kováčik navštíví naší farnost  v neděli 20. dubna. Bude sloužit Mši sv. ve Švihově a následovně - ve farní budově – nám přiblíží postavu bl. Hroznaty – patrona plzeňské diecéze. P. Augustin je hlavním představeným řehole Premonstrátů (klášter Teplá) v západních Čechách!

„Náboženství pro dospělé“ se bude konat v pátek 25. dubna od 19.30 hod. v Chudenicích na zámku. Téma: „Proč nám chybí čas na ….“.

Barokní jezuitské Klatovy  – 2. ročník projektu se uskuteční ve dnech 26. – 27. dubna. Podrobný program najdete na plakátech a na www.katakomby.cz. Své vystoupení už kromě jiných potvrdili: Prof. Phdr. Jan Sokol, PhD., CSc; Prof. PhDr. P. Tomáš Halík, ThD. a další.

Klub seniora  srdečně zve na švihovskou faru 27. dubna od 14hod. na posezení s harmonikou!

Farní prázdninový víkend – V minulých letech se nám několikrát povedlo uskutečnit společnou týdenní dovolenou. Všichni, kdo by měli zájem o pokračování v této tradici – aspoň na jeden víkend – prosím, aby se přihlásili nejpozději do 13. dubna na švihovské faře! Termín a místo našeho výletu domluvíme společně mezi zájemci!

V. setkání dětí  probíhá o tomto víkendu v Horažďovicích. Další plánovaná víkendová setkání: 3.-4.května – Biblická olympiáda; 7.-8. června – zakončení školního roku; 28. června - 5. července PRÁZDNINOVÝ DĚTSKÝ TÁBOR –v Kardašově Řečici – v areálu kláštera Školských sester de Notre Dame. Podrobné informace u sestry Bernadetty.

Bohoslužby v slovenčine budú slúžené v kostole sv. Václava vo Švihove P. M. Martišom v sobotu 3. mája a 7. júna od 18:30. Od 17:30 bude príležitosť ku sviatosti zmierenia. Po sv. omši sú všetci srdečne pozvaní do priestorov Švihovskej fary na spoločné posedenie.

Věřícím, kteří setrvávají delší dobu v nemocnicích  nabízíme návštěvu kněze a službu svátosti: smíření, eucharistie, pomazání nemocných. Kontakt na klatovské duchovní: 376 310 003, na P. Jiřího Barhoně v Plzni 373 721 936; 739 089 448, na P. Adama Lodka 376 393 218; 777 339 744 - na požádání přijedu kamkoliv: do Klatov, Horažďovic nebo do Plzně.

V rámci akce „Adopce na dálku“  v naší farnosti se vybralo do konce roku 2006: 12.450Kč; v roce 2007: 13.200Kč; v roce 2008: 7.200Kč; celkově: 32.850Kč. Za tu dobu jsme podpořili: Alexa Muliiru z Ugandy - 4.090Kč; Prashantha Noronhu z Indie - 9.800 Kč, Dianu Torrezovou z Bolivie - 6.600Kč. V srpnu 2008 odešleme Dianě dalších 6.600Kč. Pokud v budoucnu naše příjmy budou nadále vyšší než výdaje, členové naší adoptivní rodiny rozhodnou na jaký cíl věnujeme zbývající peníze!

Poděkování!!!   Myslím, že mnozí z Vás drželi už ve své ruce bankovku a přemýšleli, co by se dalo za tyto peníze koupit. Jestli jste už však přemýšleli co jste za tu bankovku „koupili“?

Když se podíváme na stokorunu, můžeme v ní vidět určitou nákupní sílu, ale můžeme také vidět kousek svého života, své námahy, které jste obětovali, aby jste ji získali. Někdo pracuje na stokorunu jednu, dvě nebo když pojedeme do chudých státu i více hodin, ale jsou i tací, kteří na takové peníze nepracují ani pět minut. V každé minci, v každé bankovce je kousek lidského času, lidského života, lidského potu.

Když se občas dívám, jak se vybírají při nedělních bohoslužbách peníze na provoz farnosti, tak mně to nutí k přemyšlení o tom, že lidi vkládají do mých rukou kousek svého života a chtějí, abych ho proměnil v něco, co by sloužilo celému farnímu společenství. Cítím v tom okamžiku obrovskou důvěru ze strany přispívajících, ale i velkou zodpovědnost, abych je nezklamal.

Církev je živá hlavně díky příspěvkům lidí, kteří věnují své peníze na provoz a aktivity farnosti. V předchozím „Farníčku“ jste našli přehled financí švihovské farnosti za rok 2007. Chtěl jsem poděkovat všem, kteří mi prokázali důvěru a podpořili jakýmkoliv způsobem život našeho společenství, naše aktivity, investice, opravy památek a běžný provoz farnosti. Každý týden – většinou v pátek - ve švihovském kostele je sloužená za všechny farníky a dobrodince naší farnosti mše svatá, ve které vyprošujeme pro všechny Boží požehnání.

Doufám, že i v budoucnu budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příslušnou částku můžete věnovat do pokladničky v kostele nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každoměsíčně částka 50, 100, 200Kč, … bude to pro farnost velká pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti!

Křesťanský časopis „IN – dívčí svět“ vstupuje do čtvrtého roku. Seznámit se s ním a objednat ho můžeme prostřednictvím internetových stránek www.in.cz nebo ve farnosti.

Mladifest – Mezinárodní festival mládeže v Medžugorji (Bosna a Hercegovina) se bude letos konat v termínu 30.července - 7.srpna (jeden den pobyt u moře). Každý, kdo má zájem o účast na tomto festivalu se může  obrátit na Jana Skládala (Domažlice), e-mail: jan.skladal@email.cz; tel. 724 993 540. Seznámit se s loňským Mladifestem můžeme 19. dubna na domažlické faře.