Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/10 - 16.květen 2010

15. 5. 2010

Milí farníci!

Dostává se Vám do ruky první číslo farního listu, který Vám píše Váš nový farář. Již na začátku Vás prosím o modlitbu    i pomoc. Chtěl bych Vás lépe poznat i být pro Vás Dobrým pastýřem. Fara je pro Vás kdykoliv otevřena. Prosím snažme se tvořit jednu velkou rodinu Dětí Božích. Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy.

Pamatujete si určitě na P. Ireneusza a na P. Adama. Budu se snažit pokračovat v tom, co pro Vás udělali. Už na začátku bych Vás chtěl srdečně pozvat na posezení u ohně - v sobotu 22. května v osm hodin večer. Vezměte hudební nástroj a dobrou náladu.

Těším se na setkaní s Vámi!

Adopce na dálku Překlad dopisu Prashantha Noronhy z 21. listopadu 2009

Drazí sponzoři, jsem to já, Prashant , který Vám píše dopis a prosí o Vaše požehnání. Jak se Vám daří? Doufám, že Vy i členové Vaší rodiny se těší dobrému zdraví. Moje rodina je v pořádku a posílá Vám mnoho pozdravů. V září jsem složil svoje první semestrální zkoušky. Dobře jsem studoval a mohl jsem přistoupit ke zkouškám. Měl jsem 17 ti denní prázdniny „Dasara“. Během nich jsem dělal školní úkoly a hrál jsem si s ostatními dětmi. Manžel mé tetičky zemřel v červnu. Období dešťů již skončilo a nastala doba zimy. Naše rodiny měli shromáždění s Fr. Francisem Fernandesem – ředitelem Bala Pragathi Kendra service dne 12.10. 2009. Fr. Fernandes hovořil o fungování a pravidlech sponzorského programu. Díky Vám jsem dostal prostřednictvím Fr. Fernandese jako rodinný vánoční dárek látky na šaty. Jsem Vám za to velmi vděčný. Nechť Jezulátko žehná a poskytne hojnost Vám i členům Vaší rodiny. Ještě jednou přeji krásné Vánoce a šťastný Nový rok. Tímto končím svůj dopis s přáním všeho nejlepšího…Váš milující Prashanth Noronha

Za všechny příspěvky jménem „adoptovaných“ dětí srdečné „Bůh zaplať“!

Všechny členy a také všechny, kdo by se ještě chtěli připojit k naší adoptivní rodině prosím o kontakt buď s p. Václavem Tolarem z Třebýcinky nebo bezprostředně se mnou. Členům kroužku připomínám pravidelné hrazení příspěvků.

Připomínám, že hlavním mottem letošního roku je Svátost kněžství. Každý první čtvrtek v měsíci můžou věřící získat zvláštní Boží milosti (plnomocné odpustky):

- pokud opravdově litují svých hříchů a vyznali je ve svátosti smíření;

- v kostele nebo kapli se zbožně účastní mše svaté;

- obětují za kněze modlitby např. Litanie k Srdci P. Ježíše a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce;

- věnují modlitbu na úmysl Svatého otce.

V naší farnosti se každý první čtvrtek v měsíci od 17.00hod. koná v měčínském kostele pobožnost před Nejsvětější Svátostí a je sloužena mše svatá za posvěcení kněží a nová kněžská povolání.

Prosím o informováni kněze pokud někdo z farníků zůstává déle doma z důvodu nemoci nebo se dostane do nemocnice a má zájem o přijetí svátosti. Prosím nebojte se – jak říkáte – „obtěžovat“. Důležité je, abychom byli v takových situacích smířeni s Bohem a naplněni Jeho přítomnosti. Přijetí Svátosti je posilou našeho duchovního, ale i tělesného zdraví.

Příležitost k svátosti smíření je v naší farnosti vždy před, nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během adorace. V Klatovech: každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9.00 do 13.00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce        od 15.30 – 16.30 hod.

Na májové pobožnosti srdečně zvu ve Švihově každou středu a každý pátek; v Dolanech každé úterý, v Měčíně ve čtvrtek, v Chudenicích v sobotu před mší svatou.

Ze sbírky na křesťanská média /2. května/ naše farnost odeslala 1.700Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.V neděli 23. května se bude konat sbírka na diecézi.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově se nabízí setkání ve farní budově, u šálku kávy nebo čaje: jednak pro prohlubování vztahů mezi námi v době, kdy vztahy prožívají svou krizi, jednak se pozastavíme nad duchovní myšlenkou.

Klub seniorů srdečně zve na setkání 23. 5. 2010 – posezení s harmonikou od 14.00hod. ve farní budově. Podrobnější informace získáte u pí. Yvonny Bauerové tel. 731 433 089.

Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 23. května. V 14hod Vás srdečně zvu na Mši sv. a požehnaní kaple sv. Václava v Chudenicích /blízko Bažantnice; kdo neví kde to je v         13.30 hod setkaní při kostele v Chudenicích./

Setkání kroužku Adopce na dálku, 23. května po nedělní mši sv. se bude konat krátké setkání, při kterém se rozhodne o dalších záležitostech týkajících se naší aktivity.

Diskuze nad Biblí – v pátek 28. května od 19.30 - 21.00 se sejdeme na faře ve Švihově k duchovním pohovorům, tentokrát nad textem Ef 6,10-18.

Otec Biskup nás srdečně zve na Dny víry v Plzni - 29. května. Podrobnosti na plakátech!

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 29. května od 18.00hod. Od 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření!

Pozor Změna!!! od 1.června bude každou třetí neděli v Dolanech Mše sv v 10.45 hod, a ve Vřeskovicích Mše sv. - každou neděli ve 12 hod a adorace Najsv. Svátosti a příležitost k svátosti smířeni v druhou neděli v 11.30 hod. Jinde se nic nemění. Za pochopení, děkuji.

Srdečně zvu na Koncert v Chudenicích 4. června v 19 hod.v rámci festivalu duchovní hudby : Šumava-Bayerischer Wald .4.června bude výjimečně ve Švihově adorace v 17 hod, a Mše v 18 hod, děkuji za pochopení.

Zakončení školního roku pro děti zúčastňující se hodin náboženství v naší farní oblasti se uskuteční 30. května v 8.30 ve švihovském kostele. Po mši svaté jsou všechny děti a jejich rodiče zváni na malé pohoštění do farních prostor. Tento den se bude bohoslužba v Dolanech sloužit v 11 hod. V Chudenicích ve 14 hod Svátostného Krista přijme poprvé skupinka dětí.

Slavnost Těla a Krve Páně bude v naší farnosti 6. června: Švihov 8.30 Mše sv. a po Mši svaté průvod Nejsvětější Svátosti k soše sv. Jana Nepomuckého na horním náměstí; mše v Dolanech v 11 hod a poté průvod; v Chudenicích v 15 hod mše a poté průvod.