Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 7/2011 - srpen/září

30. 7. 2011

 

Svátost je viditelné znamení neviditelné milosti. Jaká znamení jsou spojena se křtem? Jaké symboly ho provázejí a vyjadřují? Při křtu je člověk přijat do společenství církve, stává se navždy milovaným Božím dítětem.
Voda
Voda je hlavním symbolem křtu. Bez ní není život, je pro člověka nenahraditelná a drahocenná. Křestní voda nás obmývá od všech hříchů, obmývá všechno, co zakaluje Boží obraz v nás. Člověk může začít nový život.
Olej
Olej je v Bibli symbolem blahobytu, přízně a úcty, ale také léčí rány a uzdravuje. Při křtu se může použít dvakrát. Nejprve na začátku, mazání olejem katechumenů vyjadřuje sílu osvobozující od zla. Po křtu je člověk mazán křižmem (olej + balzám) jako výraz toho, že nově pokřtěný má bezprostřední přístup k Bohu, má svědčit o Boží lásce a má královskou důstojnost, důstojnost Božího dítěte.
Křestní roucho (rouška)
Při křtu dochází k velké proměně, pro novokřtěnce začíná nový život. Bílé roucho symbolizuje křestní nevinnost, čistotu duše člověka, který na sebe „oblékl Krista“. Křestní roucho je i symbol radosti, kterou nám Bůh dává.
Svíce
Hořící svíce šíří světlo a teplo. Křestní svíce se zapálí od paškálu, který symbolizuje Ježíše. Každý pokřtěný člověk může udělat svět prozářenější, přívětivější. Má všude vnášet světlo Kristovo. Má vidět dobro od Boha ve svém životě.
Co si připomenout?
Kde mám svou křestní roušku a svíci? Kdy a kde jsem byl pokřtěn? Kdo mne křtil? Kdo je mým kmotrem?
 
 
Ve dnech 01.srpna-13.srpna včetně se ruší všechny bohoslužby v naší farní oblasti, také v neděle 7.srpna. Za pochopeni děkuji.
Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie ve Švihově se bude sloužit 14. srpna v 8.30hod. Srdečně Vás zvu. Ostatní bohoslužby: Dolany 10.45 hod, Vřeskovice 12.00 hod.
Poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Křtitele v Chudenicích se bude sloužit 28.srpna v 15.00 hod., ostatní bohoslužby: Švihov: 8.30 hod.; Dolany 10.10 hod., Vřeskovice 12.00 hod.
Každou třetí neděli v měsíci, po nedělní mši svaté, se ve Švihově nabízí setkání ve farní budově: jednak pro prohlubování vztahů mezi námi v době, kdy vztahy prožívají svou krizi, jednak se pozastavíme nad duchovní myšlenkou.
V Dolanech ve farní budově každou první neděli v měsíci po mši svaté.
Vyučování náboženství bude probíhat jako každý rok pro mladší děti ve školách a pro mládež ve farních prostorách. Informace o termínech a průběhu vyučování můžete získat ve škole nebo bezprostředně u mne.
Celodiecézní setkání věřících - pouť ke hrobu bl. Hroznaty patrona naší diecéze (klášter Teplá) se koná v sobotu 3. září od 9.30. Jako každým rokem jsou připravené přednášky, zvlášť program pro manžele, mládež a děti, křížová cesta, divadlo. Poutní mše svatá bude sloužena v 11.00. Zájemce o společné putování prosím o přihlášení co nejdříve (do 20.srpna). Pokud nás bude víc, zajistím autobus! Tento den se ruší Mše sv. v Chudenicích.
Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí výjimečně letos budeme slavit ve Švihově 4. září – v 10.30 hod. ve farním kostele sv. Václava. Mše sv. v Dolanech bude v 8.30 hod., ve Vřeskovicích se Mše sv. ruší. V 15.00 hod. poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína.
Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech bude sloužena 11. září –  v 10.30 hod., průvod od mlýna. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! 11.září se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.
Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně bude slavena 17. září – od 14.00 hod.
Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 17.září od 18.00 hod. Od 17.30 - bude příležitost k svátosti smíření!
Sbírka na Charitu se uskuteční v našich kostelech v neděli 25.září během bohoslužeb. Za všechny příspěvky jménem klientů a zaměstnanců Charity plzeňské diecéze srdečné
„Bůh zaplať“!
Poutní bohoslužba ke cti sv.Václava v Mezihoří se bude slavit 25.září v 14 hod.
Pouť ke cti sv.Václava ve Švihově28. září: 10.00 mše sv. ke cti sv. Václava za požehnání pro českou vlast; v závěru bohoslužby vystavení Nejsv. Svátosti a modlitba za náš národ; poté posezení a občerstvení ve farních prostorách. Srdečně Vás zvu.
Poutní bohoslužba ke cti sv. Václava bude sloužena v sobotu 1.října od 14.00 hod. v Třebýcince.
Něco nového - Diskusní večer se bude konat každý první pátek v měsíci od 19.30 – 21.00 hod. v prostorách fary. Na setkání jsou zváni všichni, kteří hledají odpověď na problémy týkající se nejen náboženství, ale jakýchkoliv životních záležitostí. Těším se na Vás.