Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 7/2013 - 29.září 2013

27. 9. 2013

 

Když si koupíte automatickou pračku, zaručeně obdržíte návod k jejímu provozu, aby chod stroje byl dlouho čistý a bezporuchový. K novému automobilu vychází z továrny i řada poučení, jak udržovat vůz v čistotě, dbát o údržbu motoru a jak nezamořovat výfukovými plyny okolí. Návod píše vždy konstruktér. Ten svému dílu rozumí nejlépe. Člověk, který je dílem nekonečného Boha, dostal od svého Konstruktéra také návod. Ten ovšem nevypadne při porodu z porodních cest za novorozencem, ten je Bohem daný v Bibli. Jmenuje se Desatero Božích přikázání. Je to deset moudrých rad, jak nezamořovat své lidské nitro, vztah k druhým lidem a Bohu. Bylo by bláznovství, kdybychom porouchanou pračku opravovali podle návodu očního optika nebo nepojízdné auto podle rad učených gynekologů. Vždy, pokud nejsme pošetilí, hledáme radu odborníka. Kam se však obrátí člověk, kterému se porouchal vnitřní svět? Který není schopen plynulé životní cesty? Kterému chybí smysl života? Který ztratil všechnu naději? Pokud to sleduji, žádá v takových případech prostřednictvím časopisů o radu herce, zpěváky, sportovce. Čím slavnější hvězda pop music, tím více dostává dopisů o poskytnutí rady, jak v životě dál. V lepším případě se člověk, stojící ve vážné životní situaci, obrací na lékaře, psychiatra nebo psychologa. Je to moudřejší, než hledat radu u bubeníka slavné skupiny. Nic moc, ale přesto jde vždy jen o radu lidskou, krátkodobou, zatíženou samotným poradcem, jde o radu odbornou, ale bez znalosti nejtajnějších komnat a zákoutí lidského já. Takovou pomoc nabízím těm, kteří nemohou nebo nechtějí jít do Ježíšovy poradny, k Bohu, který je dokonalým znalcem našich problémů. Vraťme se ještě na chvíli k automatické pračce a novému autu. Proč u nich, dokonale konstruovaných výrobků, dochází k poruchám? Velice často je to tím, že se nedodržují zmíněné návody. Dáte-li do pračky více prádla, než je doporučeno, pokazíte ji. Když natankujete do benzínové nádrže naftu, olej nalijete do chladiče a vodu do rychlostní skříně, auto poškodíte. Udělali jste hřích proti moudrému návodu. Hřích proti samotnému dílu. Některý čtenář se nyní zarazí a řekne si, jak nemoderní slovo jsem použil. Co je to hřích? Více než slovo, které je cítit muzeem a staromilstvím. Současnému člověku je to slovo k smíchu. Asi proto, že mu nerozumí. Těm, kterým moc záleží na tom, aby pojem hříchu nebyl, tvrdí, že hřích už dnes neexistuje. A pokud neexistuje, není potřeba se ho bát, není nutné se před ním varovat. Ono totiž na propagaci neexistence hříchu se dá dost vydělat. Představte si člověka, který vydělává na vaší nemoci. Tomu nejde o to, abyste byli zdraví. Nebude proti vaší nemoci nic dělat. Popře ji. Takoví popírači nemocí jsou stejně nebezpeční jako popírači hříchů. Hříchu se dopouští každý, kdo jedná proti návodu konstruktéra: Můžete mít vlastní rozum, nerespektovat ani automechanika, ani Boha. Ale vždy to bude k vaší škodě…                          /myšlenky Maxe Kašparů z knihy Malý kompas víry/

 

 

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Příležitost k svátosti smíření v Klatovech, je každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození Panny Marie od 9:00 do 13:00 hod., a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15:30 – 16:30 hod.

Diskuze nad Biblí ve Švihově každé první pondělí v měsíci od 8:30 do 10:00 hod., v Dolanech diskuze nad Biblí každé čtvrté úterý po mši svaté, v Chudenicích každou třetí sobotu v měsíci po mši svaté na obecním úřadě.

Panně Marii Růžencové  je zasvěcený celý měsíc říjen. 7. října budeme prožívat její svátek. Nezapomínejme na tuto přebohatou modlitbu. V případě zájmu se můžete v naší farnosti ještě zapojit do živého růžence.

Na nedělní setkání  srdečně zvu po mši svaté v Dolanech 6. října, ve Švihově 20. října.

Sbírka na misie proběhne 20. října při nedělních bohoslužbách. V září ze sbírky na bohoslovce naše farnost odeslala 4235,- Kč.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Václava v Třebýcince se bude slavit 5. října v 10:30 hodin.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové   bude sloužena v Křenicích 6. října v 14:00 hod. 5. října v 16:00 hod mše sv. v Chudenicích s Otcem Biskupem. Srdečně zvu.

Setkání dětí z naší farnosti a okolí proběhne 12. října v 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti proběhne 19. října v 17:00 hod. Od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření!

Pozor!!!26. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod. na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!!

Děkovná bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat 27. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga budeme slavit 27. října ve 14:00 na Bolfánku v Chudenicích. V případě nepříznivého počasí bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele! Bohoslužba v sobotu 26. října se ruší.

Slavnost Všech svatých  1. listopadu, mše svatá ve farním kostele ve Švihově

 v 7:00 hod.

Pobožnosti za zemřelé:

Švihov:        2. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a

                      bohoslužba v kostele sv. Jiljí.

                     3. listopadu v 8:30 hod. v  kostele sv. Václava       

                     bohoslužba, v 16:00 hod. pobožnost   na   hřbitově.

Dolany:        1. listopadu v 18:00 hod. pobožnost na hřbitově a 

                      po ní bohoslužba v kostele.

         2. listopadu v 18:00 hod. jenom pobožnost na

          hřbitově.

Vřeskovice: 1. listopadu v 14:00 hod. pobožnost na hřbitově a 

                       po ní bohoslužba v kostele.

         3. listopadu v 11:30 hod. pobožnost na hřbitově a

         v 12:00 hod. bohosluž  v kostele.

Chudenice: 1. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a 

                      po ní bohoslužba v kapli sv. Anny.

         9. listopadu v 15:30 hod. pobožnost na hřbitově a

         po ní bohoslužba v kostele.

Měčín:          7. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a

                      po ní bohoslužba v kostele.

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.