Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 7/2015 - 18.října 2015

18. 10. 2015

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ

 Výsledek obrázku pro svaty rok milosrdenství

Svatý rok bude zahájen 8. prosince 2015

a potrvá do 20. listopadu 2016.

 

Logo znázorňuje Dobrého pastýře, který bere na ramena člověka

Autorem loga jubilea je slovinský umělec Marko Ivan Rupnik SJ. Grafika navazuje na fresky Dobrého pastýře z prvních staletí křesťanství a znázorňuje Ježíše, který bere na ramena ztraceného člověka. „Kresba je vytvořená tak, aby ukazovala, že Dobrý pastýř se dotýká těla člověka v jeho hloubce a činí to s takovou láskou, která mění život“. Kristovy oči jsou pak propojeny s očima člověka. „Kristus vidí Adamovýma očima a ten zase Kristovýma očima. Každý člověk objeví v Kristu své lidství a budoucnost, která na něj čeká“. Pozadí loga tvořené modrými ovály různé barevné sytosti poukazují na pohyb, jímž Kristus vyvádí člověka z temnoty hříchu a smrti. Tmavě modrá barva může také připomínat neproniknutelnost Otcovy lásky.

Vedle kresby se nachází také motto jubilea: „Milosrdní jako Otec“.

Hymnus Jubilea milosrdenství

Antifona: Milosrdní jako Otec

1. Děkujme Otci, neboť je dobrý Jeho milosrdenství trvá navěky

  Moudře stvořil svět Jeho milosrdenství trvá navěky

  Vede svůj lid dějinami  Jeho milosrdenství trvá navěky

  Odpouští a přijímá své děti. Jeho milosrdenství trvá navěky.  

2. Děkujme Synu, světlu národů, zamiloval si nás srdcem z masa

   Od něj přijímáme a jemu darujeme srdce, které se otevírá těm, kdo hladoví a žízní.

 3. Prosme Ducha o sedm svatých darů, zdroj všeho dobra, nejmírnější útěchu

    Od něj povzbuzeni, nabídněme povzbuzení, láska doufá a vše snáší.

 4. Prosme o pokoj Boha všeho pokoje, země očekává evangelium Království

    Milost a radost tomu, kdo miluje a odpouští, přijde nové nebe a nová země.

Srdečně děkuji všem za pomoc  při organizování poutních slavností v našich kostelech a kaplích. Děkuji za vaší obětavou službu při organizačních záležitostech, při přípravě občerstvení, úklidu a výzdobě a za celkovou podporu života farnosti. Mám velkou radost, že mohu spolupracovat s farníky, na které je spolehnutí. S velkou vděčností Vám chci poděkovat také za dary a modlitby. Pán Bůh Vám odplať Vaši štědrost svým požehnáním! Chci Vás ujistit, že se denně za naše dobrodince modlím a každý pátek je za ně obětována mše sv.  Doufám, že nám svou přízeň zachováte i v budoucnu. Díky mnohokrát.

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.

Pobožnosti za zemřelé:

Švihov:      1. listopadu v  8:30 hod. bohoslužba v kostele sv. Václava, v 15:00 hod. pobožnost na  hřbitově.

                 4.listopadu v 18:00 hod v kostele sv. Václava růženec za zemřelé, 18:30 mše sv.

Dolany:        1. listopadu bohoslužba v kostele v 10:10 hod;  v 17:00 hod. pobožnost na hřbitově

2. listopadu  v 18:00 hod. pobožnost na hřbitově, bohoslužba v kostele v 19:00 hod.

Vřeskovice: 1. listopadu v 11:30 hod. pobožnost na hřbitově a v 12:00 hod. bohoslužba v kostele.

Chudenice: 7. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

 Měčín:         5. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

 Nezdice:       2.listopadu pobožnost na hřbitově 16:00 hod.

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí se koná 14. listopadu v 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti  proběhne 14. listopadu  od 17:00 hod. Od 16:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření!

Sbírka na Den Bible bude 15. listopadu a 29. listopadu sbírka na bohoslovce

V pondělí 23. 11. od 16.00 hod  se bude konat na faře ve Švihově Tvůrčí dílna Adventních věnců. Srdečně zveme každého.

29.listopadu-první neděle adventní -  mše sv. s žehnáním věnců.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv.   v době adventní. Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 7:00 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně budeme slavit 6. prosince v 10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! Tento den bude mše sv.  pouze v 8:00 hod. ve Švihově. Ostatní mše sv. se ruší.