Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 7/2016 - 27.listopadu 2016

26. 11. 2016

Motto diecéze na rok 2017

„Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!“

(Ž 139,23.24)

V adventním čase má mnoho lidí doma adventní věnec. Ačkoli je tato dekorace určitě slavnostní a oživuje svátky, má také velikou symboliku, kterou mnoho lidí vůbec nezná. Kruh - adventní věnec má vždy tvar kruhu, protože nemá ani začátek, ani konec, je symbolem Boha, který je věčný, bez začátku i bez konce. Větve jehličí - adventní věnec je vždy udělaný z jehličí. Tyto větve jsou stále zelené, stále živé. Symbolizují Krista, který pro nás zemřel, ale který vstal z mrtvých a nikdy už nezemře. Zelené větve také symbolizují naše nesmrtelné duše. Kristus přichází na tento svět a dává nám věčný život. Jehličím jsou propleteny červené cesmínové plody (bobule). Vypadají jako velké červené kapky krve. Symbolizují krev, kterou Kristus prolil za celé lidstvo. Připomínají nám, že Kristus přišel na tento svět, aby nás svou smrtí vykoupil. Skrze Jeho prolitou krev máme věčný život. Čtyři svíce  - věnec má čtyři svíce, tři fialové     a jednu růžové barvy. Ty symbolizují čtyři týdny adventního období, času přípravy na Vánoce. Každý den nám liturgie ve starozákonních čteních vypráví o tom, jak Židé očekávali Mesiáše, a evangelia nás začínají uvádět do symbolů vánoční události. Na začátku adventu se zapaluje jedna svíce a každý týden přibývá další. Světlo věnce vzrůstá každý týden tím, že je zapálena další svíce, a to nám připomíná, že čas narození Světla světa se blíží. Tak mohou naše duše pohotověji růst v lásce a v očekávání toho, že   s příchodem Krista jako malého dítěte přichází období milosti.  Barva - fialové svíce (a stejně tak  i fialové stuhy) mají zdůraznit ducha kajícnosti a obrácení. Fialová barva nám připomíná, že advent je období přípravy, ve kterém bychom se měli duchovně připravit tak, aby naše duše mohla přijmout Krista o Vánocích. Růžová svíce se rozžíhá o třetí naděli adventní, která se nazývá Gaudete. Je to latinské slovo pro radost, symbolizuje prvek radosti uprostřed naší přípravy v duchu kajícnosti  a obrácení a upozorňuje nás, že vánoční radost už je téměř zde. Růžová barva se získává smícháním červené a bílé. Bílá znamená radost, kterou slavíme o Vánocích. Červená barva pak symbolizuje lásku, se kterou Bůh Otec posílá svého Syna na svět. O Vánocích jsou všechny čtyři svíce nahrazeny bílými - náš čas přípravy minul a my vstupujeme do veliké radosti. Naspodu každé svíce nebo ve věnci samém může být modrý kalíšek. Modrá barva nám připomíná Pannu Marii, Matku Boží, která Ježíše nosila ve svém lůně a zrodila ho celému světu právě o Vánocích.  Adventní věnec by měl být umístěn na čelném místě v kostele. Mnoho rodin má malý adventní věnec doma. Tato skutečnost připomíná rodinám jejich spojení s farní obcí. Svíce se zapalují před hlavním jídlem dne, kdy se celá rodina společně shromáždí. Nová svíce se zapaluje pokud možno v neděli, první den nového týdne, před hlavním jídlem. Společenství, které prožíváme u společného stolu, nám připomíná naše farní společenství u stolu našeho Pána, okolo kterého se shromažďujeme každý týden, abychom spolu s ním slavili oběť mše svaté a přijímali chléb Pána, který je výživou pro naši duši.

 

Mše svatá je … V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře a tak můžete objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není jen obyčejnou modlitbou – je to zapojení nejen ostatních věřících přítomných v kostele do modlitby za tento úmysl, ale i věřících z celé církve. Zvláštní milosti z této Kristovy oběti obdrží osoba – živá nebo zemřelá, za kterou je mše svatá sloužena!

Ze sbírky  na Den Bible - 13. listopadu, naše farnost odeslala 4215 ,- Kč.

26. prosince bude sbírka na diecézi.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv.   v době adventní. Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 7:00 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně budeme slavit 4. prosince v 10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! Tento den bude mše sv.  pouze v 8:00 hod. ve Švihově. Ostatní mše sv. se ruší.

Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie8. prosince – jste srdečně zváni do švihovského kostela na mši sv. v 7:00 hod nebo do Měčína  na mši sv. v 16:30 hod.

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí se koná 9.prosince v 19 hod  a 10. prosince v 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti  proběhne 17. prosince  od 17:00 hod. Od 16:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření!

Předvánoční koledování:

- Dolany :     15. prosince  v 17:00 hod v kostele děti z dolanské školy a školky

- Petroviče u Měčína:  17.prosince v 14 hod, kaple

 - Švihov:      19. prosince  v 18:00 hod. v kostele sv. Václava děti ze švihovské školy

                      30. prosince   v 17:00 hod vánoční koncert v kostele, přijďte si společně zazpívat

- Svrčovec:  23. prosince  v 17:00 hod. v sále KD.

Bohoslužby ve vánočním období  24. 12. 2016 – 1. 1. 2017

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

27. 12.

30.12.

31.12.

1.1.

8.1.

Měčín

1600 bohoslužba slova

1400

-----

-----

-------

-----

1400

---

Vřeskovice

1900

1200

1200

-----

-----

-----

1200

1200

Dolany

2200

1010

1010

-----

-----

-----

1010

1010

Chudenice

2400

----

1400

-----

------

-----

1700

7.1.   1600

Švihov

2100

bohoslužba slova

 

830

 

830

 

 1730

 

830

 

1600

 

830

 

830

Nezdice

   1600

 

----

----

 -----

  -----

  ----

  ----

 1400

!!! Ostatní bohoslužby se ve dnech 24. 12. 2016 – 1. 1. 2017 ruší !!!

Obnovení manželských slibů   proběhne při mši svaté 25. prosince.

Tříkrálová sbírka  proběhne na území ČR ve dnech 1.-14. ledna 2017. Podrobné informace poskytuje Charita.

Slavnost „Zjevení Páně“  oslavíme při mši sv. ve Švihově 6. ledna 2017 v 17:30 hod.

 

PŘEJI VÁM RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK  - PATER TOMASZ