Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 7/06 - 18. června 2006

18. 6. 2006

Diskusní večírek  se bude tento měsíc konat v sobotu 24. června od 19.30 – 21.30 hod. v prostorách fary. Téma setkání: Učíme se na vlastních chybách???  Setkání je otevřené každému! Další setkání se bude konat v září!

Poutní bohoslužba ve Vřeskovicích  bude sloužena v sobotu 24. června od 17.00 hod.

Koncert skupiny „ZEBEDEUS“  se bude konat v neděli 25. června od 16.30 hod. v zámecké kapli Nejsv. Srdce Ježíšova v Červeném Poříčí při příležitosti poutní slavnosti. Během koncertu bude posvěcený prapor obce! Ve dnech 24. a 25. 6. probíhá mimořádné otevření prostor státního zámku Červené Poříčí. Během prohlídky uvidíte postupně obnovující-rehabilitující se zámecké interiéry, lapidárium vytvořené z unikátní galerie českých panovníků - sochařské výzdoby nádvoří, části rozsáhlé barokní interiérové výzdoby a to vše za výkladu o historii Červeného Poříčí a zámku.

Sbírka na potřeby křesťanské televize „Noe“ se bude konat v našich kostelech v neděli 25. června během bohoslužeb. Ze sbírky, která proběhla v kostelech 28. května naše farnost odeslala na potřeby diecéze 1.500 Kč.

Na výlet do Horšovského Týna  srdečně zveme 1. července: - pro cyklisty (pouze pánové) sraz v 9.00 hod. u kostela sv. Václava ve Švihově; - pro ostatní (doprava vlastní) setkání v restauraci "Šumava" na náměstí v Horšovském Týnu ve 12.00 hod.; od 13.00 hod. prohlídka zámku a hradu; odjezd z H. Týna v 15.00 hod., předpokládaný návrat do Švihova pro cyklisty v 17.30 hod.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech  se bude konat v neděli 2. července. Začátek v 9.30 hod. slavnostní Mší svatou, po které bude následovat pohoštění pro všechny poutníky. Tento den  se ruší ostatní bohoslužby  v naší farní oblasti!

Poutní bohoslužba ke cti sv. Prokopa bude sloužena v Nezdicích v neděli 2. července ve 14.00 hod.

Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje  5. července srdečně zveme na bohoslužbu od 14.00 hod. do chudenického kostela. Po bohoslužbě pro naši farnost je připravena zvláštní prohlídka chudenického zámku. Úterní mše svatá v Chudenicích se ruší!

Farní dovolená  se letos uskuteční v Klenčí pod Čerchovem v termínu 6. – 11. srpna. Ubytování – soukromého rázu - je zařízeno v budově fary v ceně 50Kč/os./noc. Přihlášky (jméno, příjmení, telefon, nevratná záloha 150 Kč/osobu) prosím odevzdávat nejpozději do konce června u P. Adama. Stravování budeme zajišťovat samostatně ve společenské kuchyni nebo v místních stravovacích zařízeních.

Nedělní setkávání farníků  každou druhou neděli v měsíci bude pokračovat znovu od měsíce října.

Pouť k P. Marii Klatovské:

- pátek 7. července v kapli Zjevení P. Marie - "Chaloupka" od 17.30 Růženec a Mše sv.

- sobota 8. července v kostele Narození P. Marie (arciděkanský) :

  9.30 - Adorace Nejsv. Svátosti;

10.30 - Přednáška: "Historie jezuitského řádu v Klatovech" - P. Miroslav Herold, SJ;

11.00 - Koncert folklorních souborů;

12.00 - Chvíle pro tichou modlitbu - přestávka na oběd;

13.30 - Duchovní slovo: "Spiritualita sv. Ignáce"  - otcové Tovaryšstva Ježíšova;

14.15 - Modlitba růžence - vede Mariina Legie;

15.00 - Poutní mše svatá (Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius v ČR

 a Mons. František Radkovský – biskup diec. plzeňské);

16.30 - Průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské;

18.30 - Koncert křesťanských písní a spirituálů - skupina „Zebedeus“;

Svátost smíření: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30 hod. v jezuitském i arciděkanském kostele

- neděle 9. července v kostele Narození P. Marie (arciděkanský) od 9.30 modlitba růžence a v 10.00 poutní mše svatá (s novokněžským požehnáním)

Na operu „NABUCCO“  srdečně zveme 21. července. Odjezd autobusu z dolního náměstí ve Švihově v 17.10 hod.. Cena vstupenky 400 Kč + 200 Kč autobus. Přihlášky u P. Adama Lodka. Akce se koná v rámci festivalu „Loketské kulturní léto“. Předpokládaný návrat po půlnoci.

Poutní zájezd na Svatou Horu  je plánovaný na sobotu 26. srpna. Svou účast hlaste (jméno příjmení, číslo telefonu), prosím do konce července. Příspěvek na autobus cca 150 – 200Kč.

Bohoslužba s Benediktem XVI.  bude sloužena v úterý 12. září od 10.00 hod. na Islinger Feld v Regensburgu. Všichni zájemci o účast na této bohoslužbě se musejí  bezplatně přihlásit prostřednictvím farního úřadu nebo jiné pověřené organizace nejpozději do 20. června. Klatovský vikariát bude mít rezervovaných 50 vstupenek pro zájemce o společnou dopravu autobusem. Kromě jízdy autobusem, který bude vyjíždět mezi 3.00 a 4.00 hod. ráno, třeba počítat s cestou pěšky o délce 1 až 2 hodin podle místa parkování. Hlaste se, prosím, nejpozději do 15. července.

Prázdninové setkání mládeže klatovského vikariátu se bude konat v Plánici v termínu 29. srpna – 1. září. Na setkání srdečně zve Magda Skalová. P. Adam Lodek a P. Josef Frelich. Na setkání je možno přijet i na jeden nebo dva dny. S sebou, prosím, vezměte karimatky, spacáky, přezůvky, oblečení do přírody i do tělocvičny. Příspěvek na ubytování a jídlo 400 Kč. Přihlášky nejpozději do 15. srpna u P. Adama Lodka.

Mohamedáni proti "Šifře" – Pákistánská vláda se rozhodla zakázat promítání "Šifry": je "rouhavá a uráží křesťanskou menšinu", říká se v jejím prohlášení . Ministr kultury Ghulam Džamál řekl: "Islám nás učí respektovat všechny proroky a Ježíš Kristus je prorok, kterého všichni muslimové velmi uctívají. Jakýkoli útok na něho nebo ponížení jeho osoby je třeba odmítnout." Rozhodnutí vlády je reakcí na protesty křesťanského společenství, které tvoří jen 2,5 % populace. Promítání filmu bylo také zakázáno v indickém státě Andhra Prádeš: je to už sedmý spolkový stát, který "Šifru" zakázal. Indická cenzurní komise přitom ponechala na místní správě, zda film zakáže nebo ne. Vyžádala si nicméně, aby produkční společnost Sony umístila na začátek filmu upozornění, že jde o "smyšlenku bez jakékoli historické hodnoty".        Zdroj: Res Claritatis - Asia New 6. 6. 2006

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář