Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 7/10 - 13.června 2010

12. 6. 2010

Co je požehnání latinské slovo pro žehnání je benedicere. Skládá se ze dvou slov: bene – dobře a dicere – mluvit.Otec biskup Vojtěch Cikrle říká: „Žehnání je slovo, jímž přeji druhému dobro od Pána. Nemusí být spojeno s gestem žehnání, ale musí být spojeno s upřímnou touhou zprostředkovat bližnímu Boží pomoc a moc v konkrétní situaci. Žehnání je vyjádřením lásky, je posilou duše a často jediným prostředkem proti úzkosti. Žehnání pomáhá i vztahům mezi přáteli a spolupracovníky.“ Požehnání není formálním a prázdným úkonem, ale přináší hojné ovoce a duchovní sílu.

Jak mohu žehnat? Nejčastěji jsme si zvykli dávat požehnání znamením kříže. Kolik lidí dělá toto znamení na čele druhých a nemusí se jednat jen o příbuzenské vztahy. Žehnáte tím, že prokazujete dobrodiní – chováte se k druhému člověku laskavě, a to ne z povinnosti, ale z lásky. Ježíš v evangeliu (Mt 25. kap.) ukazuje, že největší bohatství je, když nakrmíš druhého, když mu podáš sklenici nápoje… Když Ježíš vysvětluje tyto postoje v evangeliu, užívá jednu krásnou větu: „Pojďte, požehnaní“ – protože jsme požehnání (dobro) rozdávali. A konečně také žehnáte, když pro druhého vyprošujete Boží přízeň. Jak často se za druhé modlíme, přimlouváme za jejich dobro a požehnání?

Staň se požehnáním - žehnáte-li, dáváte prostor Bohu, aby mohl působit. Předpokladem je nejdřív požehnání přijmout, být požehnaným. Teprve tehdy je můžeme přenášet na druhé. Každý člověk vyzařuje to, co má ve svém srdci. Vyzařuje buď prokletí, nebo požehnání. Rozdávám, co mám, ať chci, nebo nechci. Nemůže vyrůst na dobrém stromě špatné ovoce a zase naopak, říká Pán Ježíš.

Co když jsou lidé uzavřeni vůči požehnání? Vezměme si jeden příklad: když člověka uvnitř těla něco bolí, když něco onemocnělo, lék dopravíme do těchto nemocných orgánů injekcí do ruky nebo jiných tradičních míst. Téměř nikdy nenapíchneme plíce, srdce či jiný nemocný orgán přímo. Podobně se stáváme Boží injekcí (nebo spíš místem, přes které tato Boží injekce prochází), kterou Bůh vyléčí nemocné, když sami Boží požehnání přijímáme a „předáváme“ do svého okolí. Nesmíme mít ovšem ruku ze dřeva, to znamená nelze žít v nenávisti s lidmi, zvláště s těmi, kterým vyprošujeme požehnání. Máme-li předat Boží požehnání, je třeba žít s Bohem.

Jaký význam mají požehnané předměty? Co se týče svěcení a žehnání různých předmětů, není to rozhodně „pohanský“ zvyk. Svěcením je uvedená věc vyjmuta z profánního užívání a má sloužit k oslavě Boha – bohoslužbě. Ve většině případů se však věci nesvětí (i když se tomu tak někdy nesprávně říká: „Prosím, posvěťte mi růženec, auto...“), ale žehnají. Skrze požehnané předměty můžeme získat Boží požehnání na základě modlitby Církve. Při jejich žehnání prosí Církev za ty, kteří je budou používat. Tyto předměty nemají nic společného s amulety!

Žehnání – oslava Boha, potlačení zla ve světě a Prokletí – opak žehnání v Milujte se! 8/2009, str. 17–21 www.milujte.se.

Během roku, poměrně málo, ale při některých slavnostech nebo pastoračních aktivitách, bude docházet k rušení mší svatých v jednotlivých farnostech a farníci budou zváni na bohoslužbu do jednoho z kostelů v naší oblasti. Účast na takových setkáních bude výrazem jednoty naší církve. Jednou stanovíme církevní – farní oblast a měli bychom se společně podporovat a společně prožívat naše slavnosti. Vzhledem k tomu, že vzdálenosti mezi našimi farnostmi nejsou velké, myslím, že budete schopni se vzájemně domluvit a zajistit si dopravu v rámci vlastních možnosti tak, aby ti, kteří nemají automobily, byli svezeni těmi, kteří je mají. Pokud by došlo k tomu, že se někdo opravdu nemá čím dopravit na mši sv., prosím o nahlášení této záležitosti osobně nebo telefonicky. Dopravu zajistím a prosím, aby se nikdo nevymlouval a neospravedlňoval před Bohem, přede mnou a před sebou samým, že nebyl na nedělní mší svaté proto, že se nekonala v jeho farnosti!

Mše svatá obětovaná za živé nebo zemřelé je ponořením dotyčné osoby do Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. Nezapomínejme děkovat, prosit, odevzdávat životy naše a našich zemřelých Bohu. Mše sv. můžete objednávat vždy po bohoslužbách v sakristii.

Společná modlitba a setkání s Ježíšem ve svátosti má obrovský význam, jak pro náš osobní duchovní život, tak pro život našeho církevního společenství. Srdečně zvu na adoraci Nejsvětější Svátosti každý pátek od 17.30hod. do švihovského kostela. Během adorace máme možnost přistoupit v sakristii k svátosti smíření. Adorace Nejsv. Svátosti se konají také v ostatních kostelech naší farnosti. Rozvrh najdete na nástěnkách. Další možností je společná modlitba růžence. Růžencová pobožnost spojená s rozjímáním jednotlivých tajemství se koná každou středu od 18.00 ve švihovském kostele.

Sbírka na potřeby plzeňské diecéze se uskutečnila v našich kostelech v neděli 23. května během bohoslužeb. Naše farnost odeslala 1.500 Kč.

Nedělní setkávání farníků a všechny ostatní aktivity budou znovu pokračovat v měsíci září.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 19. června od 18.00hod. Od 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření!

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích se bude sloužit v neděli 20. června v 12.00 hod. Srdečně zvu všechny farníky.

Všechny bohoslužby, kromě nedělní, se v naší farní oblasti ve dnech 21.- 28. června ruší!

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat 27. června. Začátek v 9.30hod. slavnostní mší svatou, kterou bude celebrovat P. Dominik Daniel Valer - Františkánin. Po bohoslužbě bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

3.července máme svátek sv. Tomáše – apoštola, jenž je mým patronem. Srdečně Vás zvu na Mši sv. do švihovského kostela v neděli 4. července v 8.30 hod, a večer v osm hodin na posezení u ohně.

5.července budeme děkovat ve švihovském kostele při mši sv. v 9.30 hod.za dar víry a dar sv. apoštolů Cyrila a Metoděje. Po mši sv. jste zváni do farních prostor na šálek kávy nebo čaje.

Na výlet (nejen pro věřící) do Bečova nad Teplou, srdečně zvu v sobotu 10. července /v případě zájmu bude zajištěn autobus/, uvidíme zámek a Relikviář svatého Maura, bude také Mše sv. Podrobné informace si ještě upřesníme.

Adresa P.Adama Lodka: Sloneczna 270; 43-384 Jaworze; Polsko;  email:arl@email.cz.