Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 8/2011 -1.říjen 2011

2. 10. 2011

 

 

 Křest vede duši člověka na cestu z místa čím je k tomu, co může být. Nikdo nemůže člověka na tuto cestu pozvat, než Bůh sám. Proto i obraz má charakter cesty. Křest je na něm zobrazen jako brána, tedy počátek cesty tvořený holubicí - biblickým symbolem Ducha svatého. Právě osoba Ducha svatého nám totiž nejlépe může napovědět, co se v nás při křtu odehrává a k čemu jsme pozvání.

 Holubice není pokojový mazlíček, nechová se jako lidský majetek. Přesto však se ráda pohybuje u lidských obydlí. Může, ale nemusí usednout na římsu našeho okna. Proto je holubice příkladným prototypem daru. Stejně tak Boží Duch přilétá k prahu lidské duše podle své vůle, aniž by na to měl člověk nějaký nárok. Bůh zůstává vždy svobodný, nedá se uchvátit našim rozumem, ani manipulovat našima modlitbami. Křest je dar. Žádný nárok.

 Roztažená křídla jsou symbolem činnosti, pohybu. Bůh je činný. Právě aktivní křídla na obraze vytvářejí onu cestu, která člověka provokuje a zároveň jakoby svádí, aby se po ní vydal. Tvar srdce rozepjatých křídel, jakoby hovořil o důvodu této Boží činnosti. Tou je láska, která spočívá v základu každého Božího jednání vůči člověku.

 Barva křídel začíná nebeskou modří, a posléze se duhově zbarvuje. Duha se stala v příběhu o potopě znamením naděje na nový život a také znamením smíření. Jako Bůh odpustil zemi její nepravosti, tak z duše křtem smývá každou vinu.

 Ve spodní části obrazu se vznášejí světlé vyplněné kruhy. Připomínají perly, ale zároveň svou lehkostí mýdlové bubliny. Pohybují se v prostoru tvořeným ocasem holubice. Ocasní perutě jsou neobvykle dlouhé a vytváří závoj nevěsty. Evangelista Jan píše, že milovanou Kristovou nevěstou je církev. Křtem jsme do ní byli povoláni a vnořeni. To my jsme těmi ozdobami, perlami na svatebním šatu Kristovy nevěsty. Církev je prostor, kde se můžeme s lehkostí a královskou důstojností svobodně pohybovat. Jsme před Bohem krásní a zároveň také svobodní jednat podle své vůle.

 Stejně jako celý obraz je otevřený - neukončený, ani my nejsme schopni pochopit a ohraničit Boží lásku. Křtem začalo s Bohem naše dobrodružství, které nebude ukončeno ani okamžikem naší smrtí.

P. Petr Kuník

 

 

Adopce na dálku dopis, který jsme poslali Dianě Torrez

Milá Diano, děkujeme Ti za Tvůj milý dopis a krásný obrázek růží, který jsme od Tebe dostali spolu s přáním k Velikonočním svátkům.  Od našeho minulého dopisu ze září loňského roku došlo v našem farním společenství ke změně našeho duchovního otce. Páter Adam Lodek, který odešel na jiné působiště, byl vystřídán páterem Tomaszem Kowalikem. Pod jeho vedením ale pokračují všechny naše aktivity tak jako dříve. Pokračuje tedy i adopce dětí na dálku, přispívání na jejich vzdělání a rozvoj osobnosti: jsi to Ty a ještě jeden chlapec z Indie. Milá Dianko, nejsme jeden člověk, utvořili jsme společenství dvaceti dospělých lidí, kteří mají své rodiny i své děti, ale přesto jsme vděčni za možnost pomoci šikovným a chytrým dětem jako jsi Ty. Myslíme na Tebe nejen formou finančních příspěvků, ale i v modlitbě za Tebe. Přejeme Ti z celého srdce, abys byla zdráva, abys dělala radost své rodině a jako nejstarší z dětí byla oporou svým rodičům./Tvoji kmotři ze Švihova/

*****************************************************************************************

Panně Marii Růžencové  je zasvěcený celý měsíc říjen. 7. října budeme prožívat její svátek. Nezapomínejme na tuto přebohatou modlitbu. V našich kostelech můžete zakoupit Apoštolský list Bl. Jana Pavla II. o svatém růženci. Každou středu ve Švihově od 18.00 hod /zimní čas od 17.00 hod /společně rozjímáme a modlíme se růženec. Každé druhé úterý v 17.30/zimní čas od 16.30 hod / v Dolanech. V případě zájmu se můžete v naší farnosti ještě zapojit do živého růžence.

Sbírka na misie proběhne 23.října při nedělních bohoslužbách. V září ze sbírky na bohoslovce naše farnost odeslala 4545,- Kč, a na Charitu 3515,-Kč

Děkovná bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat   23. října v 10.10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Pozor!!!29.října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3 hod. na 2 hod. Změna hodin bohoslužeb – čas zimní o hodinu dřív.

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga na Bolfánku budeme slavit 30. října ve 14.00 v Chudenicích; v případě nepříznivého počasí mše svatá bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele! Bohoslužba v sobotu 29.října se ruší.

Pobožnosti za zemřelé:

Měčín:  3.listopadu v 16.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

Švihov: 30.října  bohoslužba v kostele sv. Václava v 8.30 hod., v 16.30 hod. pobožnost

na hřbitově.

2. listopadu 16.00 hod. pobožnost na hřbitově a bohoslužba v kostele sv. Jiljí.

Dolany: 1.listopadu 18.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

2. listopadu v 18.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele

Vřeskovice: 1.listopadu 14.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

 6. listopadu 11.30 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

Chudenice: 1. listopadu v 16.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kapli sv. Anny.

5.listopadu v 16.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení ke svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.

Římskokatolická farnost ve Švihově a Městská knihovna Švihov  pořádají přednášku na téma Izrael. Přednáší pan Daniel Haslinger. Přednáška se bude konat v neděli 6.listopadu 2011 v malém sále KD Švihov od 14.00 hodin. Srdečně zveme širokou veřejnost.