Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 8/2014 - 30.listopadu 2014

29. 11. 2014

Nejkrásnější dárek

„Mám ještě něco udělat?“ zeptala se sekretářka. Velmi zaneprázdněný ředitel mrknul na hodinky a prohlédl si diář. „Už bychom měli být pryč. Ted už moc práce nenaděláme.“ Sekretářka se usmála: „Ale ještě tu máte seznam dárků pro syna. Nezapomeňte, že za tři dny jsou Vánoce!“ „Ještě že jste mi to připomněla!“ Ředitel si povzdechl. „Bojím se, že se na mě bude trochu zlobit. Nejspíš právem, protože mám na rodinu tak málo času. Když večer přijdu domů, syn už spí. Skoro nikdy nemáme čas si popovídat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby ode mne dostal pořádný dárek. Jenomže… kde na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na penězích nezáleží. Přečtěte si ten

seznam a kupte všechno, co si syn přeje.“

Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou a usmála se: „Víte, že Vaše příkazy

vždycky plním, ale tentokrát to vážně nejde.“ „Proč ne? Copak si osmileté dítě může přát věc, kterou mu nemůžu koupit? Ukažte mi ten seznam!“

Sekretářka mu mlčky podala synův dopis. Ředitel si ho přečetl: „Milý tatínku, k Vánocům

bych si přál, aby sis celý příští rok pro mne každý den (nebo skoro každý den) našel půlhodinku času. Nic jiného nechci...“

Bůh dobře ví, co je pro nás nejpotřebnější. Ví, co může lidské srdce nejvíc potěšit. Obdaroval nás proto svým časem, naplněným stálou pozorností a láskou. Konkretizoval čas, darovaný člověku, také více než třiceti lety Kristova pozemského života. Většina tohoto pozemského času Božího Syna, počínaje narozením v betlémské stáji, byla prožita ve skrytosti. Jen tři roky procházel Palestinou a učil. Nelitoval času v plenkách, času lidského zrání ani času při obyčejné práci v nazaretské dílně. Toto všechno chtěl totiž prožít s námi, jako jeden z nás. Dovedeme jej  vtom napodobit? Dovedeme Bohu také darovat svůj čas a svou pozornost? I tady přece platí, že „blaženější je dávat než dostávat“ (Sk 20, 35).

Přejeme Vám radostné prožití Vánoc a do nového roku hodně Božího požehnání. P. Tomasz

******************

Jak jen toužím, abys prožil advent.

Jak jen toužím znovu se zrodit

ve tvém městě, tvé ulici,

ve tvém domě a ve tvém srdci.   Tvůj Bůh.

****************************************************************

Mše svatá je … V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře a tak můžete objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není jen obyčejnou modlitbou – je to zapojení nejen ostatních věřících přítomných v kostele do modlitby za tento úmysl, ale i věřících z celé církve. Zvláštní milosti z této Kristovy oběti obdrží osoba – živá nebo zemřelá, za kterou je mše svatá sloužena!

Ze sbírky na Den Bible, která proběhla 16.listopadu, naše farnost odeslala 3463 Kč.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní mše sv.   v době adventní. Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 7:00 hod.

Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie8. prosince – jste srdečně zváni do švihovského kostela na mši sv. v 18:30 hod.

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí proběhne  13. prosince od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Adventní koncerty:  Švihov – 7.12. v 16:00 hod -Malá parta z Plzně; Petrovice u Měčína 13.12 . od 14:00 hod; Vřeskovice 14. 12. v 17:00 hod.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti proběhne 13 prosince od 17:00 hod. Od 16:30 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

Předvánoční koledování:

- Dolany 14. prosince od 15:00 hod. předvánoční posezení ve farní budově , v 16:00 hod

   koncert v kostele žáci z ZUŠ J. Kličky  z Klatov se svými učiteli.

- Švihov - 19. prosince v 18:00 hod. v kostele sv. Václava v provedení dětí ze švihovské školy

- Svrčovec - 23. prosince v 17:00 hod. v sále KD Svrčovec.

 

Bohoslužby ve vánočním období  24. 12. 2014 – 1. 1. 2014

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

27. 12.

28.12.

31.12.

1.1.

Měčín

1600

-----

1500

-----

-------

 

1400

Vřeskovice

1900

1200

1200

-----

1200

 

1200

Dolany

2100

830

1010

-----

1010

 

1010

Chudenice

-----

1700

------

-----

------

 

1700

Švihov

2400

1000

830

   1700

830

1600

  830

!!! Ostatní bohoslužby se ve dnech 24. 12. 2014 – 1. 1. 2015 ruší !!!

Obnovení manželských slibů   proběhne při mši svaté 28. prosince.

Tříkrálová sbírka proběhne na území ČR ve dnech 1.-14. ledna 2015. Podrobné informace poskytuje Charita. Hlásit se můžete u pí. Bauerové na tel. 731 433 089

Slavnost „Zjevení Páně“ oslavíme při mši sv. v Dolanech 6. ledna 2014 v 17:00 hod.

**************************************************************************

Modlitby za nového biskupa

 

Bože, věčný Pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým biskupem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Pošli nám, prosíme, takového pastýře, který zná své ovce a dává za ně svůj život. Ty sám, Pane, ukaž, koho sis vyvolil, aby nás jako náš nový biskup učil žít podle evangelia a ukazoval nám cestu k tobě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.