Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 8/2015 - 29.listopadu 2015

28. 11. 2015

Motto diecéze na 2016

„Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou  čekáme!“ /Žalm 33,22/

….O milosrdenství potřebujeme rozjímat neustále. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice. Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímným zrakem na bratra, jehož v životě potkává. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme navždy milováni i navzdory hranicím způsobených naším hříchem……

….Milosrdní jako Otec takové bude „motto“ Svatého roku. V milosrdenství máme důkaz toho, jak miluje Bůh. Dává se cele, navždy, nezištně, a aniž by něco žádal na oplátku. Přichází nám na pomoc, když jej vzýváme. Krásná je denní modlitba církve, která začíná slovy: „Bože, prosím, vysvoboď mě. Bože, pospěš mi na pomoc“ (Ž 70,2). Pomoc, kterou vzýváme, je prvním krokem Božího milosrdenství směrem k nám. On nás přichází vyprostit ze slabosti, v níž žijeme. A jeho pomoc spočívá v tom, že nám umožní vnímat jeho přítomnost a jeho blízkost. Den po dni, zasaženi jeho soucitem, se můžeme také my stávat soucitnými se všemi….

……Mimořádný Svatý rok je tedy příležitostí, abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kterým nás Otec od věků zahrnuje. Nechme se při tomto jubileu Bohem překvapovat. On nikdy neustává v tom, aby otevíral dokořán bránu svého srdce a aby nám opakoval, že nás má rád a že chce s námi sdílet svůj život. Církev mocně pociťuje naléhavost, s níž má zvěstovat Boží milosrdenství. Její život je autentický a věrohodný, když je milosrdenství její přesvědčivou zvěstí. Ví, že její první úkol, zejména v naší době plné velkých nadějí a silných protikladů, spočívá v uvádění všech do nesmírného tajemství Božího milosrdenství rozjímáním Kristovy tváře. Církev je povolána být jako první opravdovou svědkyní milosrdenství a vyznávat ho a žít jako jádro zjevení Ježíše Krista. Ze srdce Trojice, z nejhlubšího nitra Božího tajemství, bez ustání plyne a proudí obrovská řeka milosrdenství. Tento pramen se nikdy nevyčerpá, ať jsou jakkoli početní ti, kdo k němu přistupují. Každý z něho může čerpat pokaždé, když potřebuje, protože Boží milosrdenství je nekonečné. Nakolik je jeho tajemství neprobadatelné, natolik je nevyčerpatelné i jeho bohatství. Kéž je v tomto Svatém roce církev ozvěnou Božího slova, které zní mocně a přesvědčivě jako slovo a úkon odpuštění, opory, pomoci a lásky. Ať neúnavně nabízí milosrdenství a je vždy trpělivá v poskytování útěchy a odpuštění. Ať je církev hlasem každého muže a každé ženy a s důvěrou a bez ustání opakuje: „Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně“ (Ž 25,6).

           /  fragmenty z Buly, kterou se vyhlašuje Mimořádné jubileum Božího milosrdenství  /

Mše svatá je … V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře a tak můžete objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není jen obyčejnou modlitbou – je to zapojení nejen ostatních věřících přítomných v kostele do modlitby za tento úmysl, ale i věřících z celé církve. Zvláštní milosti z této Kristovy oběti obdrží osoba – živá nebo zemřelá, za kterou je mše svatá sloužena!

Ze sbírky na Den Bible, která proběhla 15. listopadu, naše farnost odeslala 3232,- Kč, 26. prosince bude sbírka na diecézi.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv.   v době adventní. Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 7:00 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně budeme slavit 6. prosince v 10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! Tento den bude mše sv.  pouze v 8:00 hod. ve Švihově. Ostatní mše sv. se ruší.

Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie8. prosince – jste srdečně zváni do švihovského kostela na mši sv. v 7:00 hod nebo do Dolan na mši sv. v 17:00 hod.

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí se koná 12. prosince v 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti  proběhne 19. prosince  od 17:00 hod. Od 16:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření!

Předvánoční koledování:

- Dolany :     10. prosince  v 17:00 hod v kostele děti z dolanské školy a školky

                  20. prosince  v 10:45 hod skupina Plamínky při mši sv., potom koncert

 - Švihov:      21. prosince  v 18:00 hod. v kostele sv. Václava děti ze švihovské školy

    27. prosince   v 17:00 hod vánoční koncert v kostele, přijďte si společně zazpívat

- Svrčovec:  23. prosince  v 17:00 hod. v sále KD.

 

Bohoslužby ve vánočním období  24. 12. 2015 –

1. 1. 2016

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

27. 12.

30.12.

31.12.

1.1.

3.1.

Měčín

1600

 

1400

-----

-------

-----

1400

---

Vřeskovice

1900

-----

1200

1200

-----

-----

1200

1200

Dolany

2200

1010

1010

1010

-----

-----

1010

1010

Chudenice

2400

1200

------

-----

------

-----

1700

---

Švihov

2100

bohoslužba slova

 

830

 

830

 

    830

 

1700

 

1600

 

830

 

830

Nezdice

1600

bohoslužba slova

----

----

 

   1400

 

-----

 

----

 

----

 

1400

!!! Ostatní bohoslužby se ve dnech 24. 12. 2015 – 1. 1. 2016 ruší !!!

Obnovení manželských slibů   proběhne při mši svaté 27. prosince.

Tříkrálová sbírka  proběhne na území ČR ve dnech 1.-14. ledna 2016. Podrobné informace poskytuje Charita.

Slavnost „Zjevení Páně“  oslavíme při mši sv. ve Švihově 6. ledna 2016 v 17:30 hod.

 

AŤ JSOU VÁNOCE ČASEM PROHLOUBENÍ VAŠEHO ŽIVOTA S KRISTEM.

PŘEJI A VYPROŠUJI VÁM RADOSTNÉ, POŽEHNANÉ VÁNOCE

 A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

VÁŠ DUCHOVNÍ PASTÝŘ P.TOMASZ