Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 8/06 - 16. července 2006

16. 7. 2006

Na operu „NABUCCO“   do Lokte odjíždíme z dolního náměstí ve Švihově 21. července v 17.10 hod.. Předpokládaný návrat po půlnoci.

Poděkování za dar života  vyjádří Bohu P. Adam Lodek při Mši sv. sloužené 22. července ve 14.00 hod. K účasti na tomto díkuvzdání a následovně k posezení na farní zahradě jsou zváni všichni farníci. V rámci zahradní slavnosti proběhne oficiální otevření farního dětského hřiště;

Ve dnech 25.–28.7.  se ruší všechny bohoslužby v naší farní oblasti z důvodu dovolené!

Poutní bohoslužby ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny  budou sloužené:

- 29. července v Roupově od 14.00 hod.;

- 29. července ve Svrčovci od 17.00 hod.;

- 30. července v Chudenicích za účasti Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského;

průvod - 10.00 hod.; svěcení praporu obce Chudenice - 10.30 hod.; bohoslužba - 10.45 hod;

Farní dovolená  se letos uskuteční ve farní budově v Klenčí pod Čerchovem v termínu 6. – 12. srpna. K účasti se přihlásilo 25 osob. V souvislosti s tím se ve dnech 8. – 12. srpna v naší oblasti nebudou sloužit bohoslužby.

Poutní bohoslužba v kapli Nanebevzetí P. Marie  ve švihovském hradu bude sloužena v neděli 20. srpna od 8.30 hod.;

Poutní zájezd na Svatou Horu  je plánován na sobotu 26. srpna. Svou účast hlaste (jméno příjmení, číslo telefonu), prosím do konce července. Příspěvek na autobus cca 150 – 200Kč.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Křtitele  v Chudenicích bude sloužena 27. srpna v 9.30 hod. Hudební stránku této slavnosti zajistí skupina „ZEBEDEUS“. Po duchovní části poutě jsme místními farníky zváni na bohaté pohoštění. Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Prázdninové setkání mládeže  klatovského vikariátu se bude konat v Plánici v termínu 29. srpna – 1. září. Na setkání srdečně zve Magda Skalová, P. Adam Lodek a P. Josef Frelich. Na setkání je možno přijet i na jeden nebo dva dny. S sebou, prosím, vezměte karimatky, spacáky, přezůvky, oblečení do přírody i do tělocvičny. Příspěvek na ubytování a jídlo 100Kč/den/os.. Přihlášky prosím, co nejdřív, nejpozději však do 15. srpna u P. Lodka.

Bohoslužba za zemřelé švihovské rodáky  bude sloužena v kostele sv. Jiljí ve Švihově 2. září od 13.00hod.;

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jiljí   ve Švihově bude sloužena 3. září v 10.00 hod.;

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech  bude sloužena 9. září v 11.00 hod. Bohoslužba bude obětovaná za občany obce Borovy a všechny poutníky. Velice prosím o Vaši účast na této pouti!!!

Bohoslužba s Benediktem XVI.  bude sloužena v úterý 12. září od 10.00 hod. na Islinger Feld v Regensburgu. Všichni zájemci o účast na této bohoslužbě se musejí  bezplatně přihlásit prostřednictvím farního úřadu nebo jiné pověřené organizace. Klatovský vikariát má rezervovaných 50 vstupenek pro zájemce o společnou dopravu autobusem. Kromě jízdy autobusem, který bude vyjíždět mezi 3.00 a 4.00 hod. ráno, třeba počítat s cestou pěšky o délce 1 až 2 hodin podle místa parkování. Hlaste se, prosím, co nejdříve!!!

Biskupství plzeňské prosí o pomoc  při opravách a údržbě památek plzeňské diecéze, které jsou kulturním dědictvím západních Čech. Tyto památky vyžadují údržbu a mnohé větší či menší opravy, některým bez včasného zásahu hrozí úplný zánik. Čtyřicet let komunistické vlády a nezájmu o církevní památky se zejména v pohraničních oblastech plzeňské diecéze na movitých i nemovitých památkách neblaze podepsalo. Římskokatolická církev sama nemá prostředky na opravu a údržbu památek v jejím vlastnictví a příspěvky od státu zdaleka nepokrývají potřebné náklady.

V současné době se na území plzeňské diecéze nachází 437 kostelů. Z toho: 22 zřícenin, 50 v havarijním stavu, 154 ve velmi špatném stavu, který k havarijnímu stavu bez včasného zásahu směřuje. Dluh v zanedbané a neprovedené údržbě na stavebních památkách v diecézi momentálně činí 3,7 miliard korun. Na opravy je vkládáno kolem 30 miliónů korun ročně získaných z různých zdrojů, přičemž roční spotřeba činí více než 100 miliónů korun. Příspěvek od státu za loňský rok na údržbu církevního majetku v Diecézi plzeňské činil 1 milión korun, příspěvek na stavební projekty a řízení stavby byl nulový, stejně jako příspěvek na běžnou údržbu.

Za tímto účelem byl založen nadační fond DOMINANTY. Přispění do tohoto nadačního fondu představuje jednu z možností řešení této zoufalé situace. Prostředky z fondu nebudou používány jen na opravy nemovitostí, ale i na restaurování a údržbu památek movitých. Movité i nemovité památky ve vlastnictví církve nelze vnímat jen jako církevní objekty, ale především jako kulturní dědictví a vizitku celého národa. V mnoha případech tvoří dominanty měst a obcí a podporují turistický ruch v dané lokalitě.

 

 

Prosíme,  pomozte i vy!  Za každý Váš příspěvek velice děkujeme!

Biskupství plzeňské      č.ú.: 738 611/0300      VS 38

 

 

 

Pokud by někdo chtěl přispět přímo na konkrétní kostel ať se obrátí na správu farnosti.

Na kostely, které jsou ve správě farnosti  Švihov jde přispívat prostřednictvím účtu: 173463345/0300 – v.s. 777;

 

Vědec o svém poznání Boha – Francis Collins, vedoucí týmu vědců, kteří rozluštili lidský genom, vydá v září knihu "Boží řeč", kde tvrdí, že věda pomáhá dokázat Boží existenci. Collins tvrdí, že zkoumání lidského genomu pro něj bylo nejen vědeckým výkonem, ale i příležitostí k bohopoctě.

"Když máte poprvé před sebou učebnici o 3.1 miliardě písmen, v níž jsou skryty všechny informace a všechna tajemství lidství, vede vás listování touto učebnicí k pocitu úžasu," říká Collins. Sám o sobě říká, že byl původně ateistou. Kniha "Boží řeč" (Language of God) chce vysvětlit, jak vědec, který studoval genetiku, uvěřil v Boha neomezeného časem a prostorem, který se přesto zajímá o lidi."

Jako milník na své cestě uvádí Collins knihu C.S. Lewise „Mere Christianity“, která mu zpochybnila jeho ateistickou pozici. "Přesvědčila mne, že rozhodnutí uvěřit je nejracionálnějším závěrem ze všeho, co vidíme kolem sebe".

Datum: 14. 6. 2006 Zdroj: LifeSite News

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář