Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 8/07 - 20. května 2007

20. 5. 2007

Dnešní neděli prožíváme Slavnost Nanebevstoupení Páně, o kterém čteme v bibli, v závěru Lukášova evangelia a na začátku knihy Apoštolských skutků. V následujících týdnech budeme slavit: 27. května- Slavnost Seslání Ducha Svatého; 3. června – Slavnost Nejsvětější Trojice; 10. června – Slavnost Těla a Krve Páně.

Adopce na dálku  Dnes 20. května od 17.00 hodin bude na švihovské faře setkání všech, kdo přispívají na Adopci na dálku, případně těch, kdo by se chtěli k této aktivitě připojit. Bude se jednat kromě jiného o tom, jak využit přebývající finanční prostředky, které máme v naší pokladně.

Májové pobožnosti  se budou v našich kostelech konat vždy v úterý a středu před mší sv. a v sobotu po mši sv. po celý měsíc květen. Srdečně zveme!

Dětský pěvecký sbor Berušky, který u nás vystupoval nedávno s divadlem o sv. Františkovi navštíví naší farnost v pátek 25.května v rámci mezinárodního festivalu duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“. Koncert v kostele sv. Václava začne od 19.00 hod. Dětský pěvecký sbor BERUŠKY působí při ZŠ Čapkova ulice v Klatovech a navštěvují ho děti ve věku 6 – 11 let. Od jeho založení v roce 1996 sbor řídí paní učitelka PaedDr.Dana Martinková. Pěvecký sbor každoročně účinkuje na vánočním a jarním koncertu školy, vystupuje pro seniory i děti z mateřských škol. Organizuje koncerty s dětskými sbory z Klatov i jiných částí Plzeňského kraje. Zúčastňuje se pravidelně nejrůznějších přehlídek sborového zpěvu. Mezi největší úspěchy Berušek patří opakované umístění ve zlatém pásmu na krajské soutěži dětských pěveckých sborů. Sbor již také několikrát vystupoval v SRN a natočil 2 DVD ze svých koncertů.

„Dny víry“ proběhnou 26. – 27. května v Plzni.

KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE:

  930         zahájení programu - P. Ludolf Josef Kazda O.Praem.;

  945         Po čem touží dnešní člověk?   Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc;

1100         Jak tomuto člověku nabídnout evangelium?                 P. Martin Sedloň OMI;

1200         polední přestávka, oběd;

1330         Radost z víry a chvála Otci v nebesích P. Adrián Zemek O.Praem.;

1530         mše svatá otec biskup František Radkovský;

1700         večeře;

1900         letniční vigilie s Lucernáriem (bohoslužba slova) Bp. František Radkovský;

KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ (Jiráskovo nám.) – program pro děti:

  915- 930 převzetí dětí (5 let - 7. třída) na biskupství nebo přímo před klášterem;

  930         program ve skupinách podle věku, v poledne přestávka na oběd;

1515         předání dětí rodičům před katedrálou

FARNOST U KATEDRÁLY (Františkánská 11) – program pro mládež

1030         svědectví a panelová diskuse na téma “Povolání”;

                Motto: Ukaž mi cestu Hospodine! (Ž 119,33);

                Hosté: P. Robert Bergman, s. Jarka Chorovská,  manželé Tipplovi, P. Luca Arzenton;

Sbírka na potřeby plzeňské diecéze se uskuteční v našich kostelech v neděli 27. května během bohoslužeb. Ze sbírky na Charitu (1.dubna) naše farnost odeslala 1.700 Kč.

Překvapení z Keni  připravila pro naše seniory CHARITA. Na setkání v rámci Klubu seniorů srdečně zveme v neděli 27. května od 14.00 hod. ve švihovské faře.

Svátek Navštívení P. Marie  oslavíme 30. května v kapli švihovského hradu mší svatou začínající v 18.00 hod. Kvůli vstupu do kaple prosím o včasný příchod. Kancionál s sebou!!!

Film „Gandhi“ z roku 1982 (8 Oskarů, 183 min) můžeme shlédnout na švihovské faře 3. června od 17.00 hod. Film popisuje život a dobu Mahátmy Gándhího, nenápadného právníka, ze kterého se stala vůdčí duchovní osobnost Indie. Díky jeho filozofii nenásilí a přímého protestu podařilo se mu osvobodit svou zemi od britské nadvlády a tím dát naději a inspiraci nadcházejícím generacím. Farní sál bude zpřístupněný od 16.30 hod. Film bude promítaný na plátně 2,5x2m. Prosím o (dobrovolný) finanční příspěvek na náklady spojené s promítáním.

Výlet do meditační zahrady u Plzně  se uskuteční v sobotu 9. června. Pro všechny, kdo zvolí kolo jako dopravní prostředek výlet začíná v 9.00 hod. u kostela ve Švihově. Pro ostatní, kdo pojedou svými vozidly sraz u kostela v 11.00 hod. Zájemci se mohou hlásit co nejdříve v sakristii. Společné setkání v zahradě ve 12.00 hod.

Duchovní soustředění  pro Charitu se uskuteční na švihovské faře 14. června.

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích bude sloužena v sobotu 23. června od 17.00 hod.

Mše sv.ve slovenštině  bude sloužena ve švihovském kostele 23. června od 19.00 hod. Po mši sv. – dle počasí – bude následovat radostný večer u ohně nebo společenské posezení na faře.

Loketské kulturní léto 2007  nás zve 20. července na operu A. Dvořáka RUSALKA Představení opery, které začíná v 21.00 hod. uslyšíme a uvidíme v podání držitelů prestižní ceny "THÁLIE" Evy Dřízgové, Valentina Prolata a Luďka Veleho. Dirigent - Jan Chalupecký, režie Martin Otava. Vstupenka 400 Kč, doprava 200 Kč.

Tříkrálova sbírka po celý rok – Pokud chceme přispět na Charitativní účely můžeme to udělat prostřednictvím mobilního telefonu. Pokud pošleme SMS s textem: DMS KOLEDA na číslo 87777. přispějeme na CHARITU 27 korunami. Cena dárcovské SMS je 30 Kč.

První katolický kostel na Kamčatce – V Petropavlovsku na ruském Dálném východě se bude stavět první kostel, zasvěcený svaté Terezii od Dítěte Ježíše. Referoval o tom P. Krzystof Kowal v rozhovoru pro agenturu "Pomoc Církvi v nouzi". Tento mladý kněz působí od roku 2001 v diecézi Irkutsk. Ve zdejší katolické komunitě žijí hlavně potomci deportovaných Poláků, Litevců, Bělorusů a Ukrajinců. Mezi 250.000 obyvateli Petropavlovsku tvoří katolíci 3 %. Farnost svaté Terezie od Dítěte Ježíše existuje už od roku 1999. Věřící se zatím scházejí ve starém dřevěném domě, kde upravili skromnou kapli.

Modlitba za Zimbabwe – Katolíci ze Zimbabwe žádají o modlitbu za kněze a biskupy, proti nimž vláda zahájila represe kvůli pastýřskému listu, kritickému k situaci v zemi, o němž jsme referovali 10. dubna. Někteří kněží byli kvůli přečtení pastýřského listu uvězněni, jeden odvlečen přímo ze mše, kterou nemohl dokončit. Na klérus se zaměřily tajné služby. Panují obavy z věznění a mučení.                               Zdroj: ACN; 9. 5. 2007;