Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 8/08 - 8. června 2008

11. 6. 2008

Ze sbírky na Charitu  (11. května) naše farnost odeslala 1.500Kč a ze sbírky na potřeby diecéze (1. června) 1.400Kč.

Výlet na Šumavu – Všem milovníkům přírody a dobrodružství nabízím společný výlet na Šumavu v sobotu 14. června. Odjezd vlakem ze švihovského nádraží v 8.59hod. Podle domluvy a sil účastníků trasa by vedla přes Pancíř, Můstek, Prenet. Na závěr bych si představoval společné posezení nebo … Zájemce prosím o nahlášení účasti předem! Rád uvítám návrhy na obohacení programu!!!

Setkání na faře  se bude konat v neděli 15. června po ranní mši svaté. Kromě příležitosti k vzájemnému pohovoru při šálku kávy nebo čaje, se bude debatovat o životě naší farnosti, o naší angažovanosti v prohlubování duchovního života a života církve, o putování na Svatou Horu, o našem modlitebním životě. Zvlášť zvu všechny členy „Živého růžence“!

Zakončení školního roku  pro děti z náboženského kroužku se uskuteční ve středu 18.června. Děti vyrazí na společnou pouť k Andělu strážnému v Sušici! Kromě toho se dětem nabízí 28. června - 5. července PRÁZDNINOVÝ TÁBOR v Kardašově Řečici – v areálu kláštera Školských sester de Notre Dame. Podrobné informace u sestry Bernadetty.

Všechny bohoslužby, kromě nedělních, v naší farní oblasti ve dnech 18.- 28. června se ruší!

Klub seniorů  srdečně zve 22. června na společný výlet do Chudenic. Podrobnější informace získáte u pí. Yvony Bauerové tel.: 731 433 089.

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích bude sloužena v sobotu 28. června od 17.00hod.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech  budeme prožívat 29. července. Začátek v 9.30hod. slavnostní mší svatou, kterou bude celebrovat Mons. František Radkovský, biskup plzeňský. Po bohoslužbě bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

Diskusní kroužek  - na farní zahradě - nabízí na páteční večer 4. července následující témata: „Proč nám chybí čas na ….“;  „Miluji své děti?“;  „Proč Bůh není mým bohem?“. Volba tématu patří zúčastněným! Začátek v 19.00hod.

Na slavnost ke cti svatých Cyrila a Metoděje 5. července se sejdeme na bohoslužbě v chudenickém kostele ve 14.00hod. Po mši svaté vyrazíme poutí směrem k „Americké zahradě“ k čerstvě obnovenému kříži na „Karolínině louce“. Úterní mše svatá v Chudenicích – 8. července - se ruší!

Letní pouť k Panně Marii v Nicově  bude slavena 6. - 7. července. Mše svaté budou slouženy v 7.30 a v 10.30hod. V 9.30 můžeme vyslechnout katechezi P. Josefa Žáka na téma: „Písmo sv. v mém životě“. Během celého dopoledne bude příležitost ke svátosti smíření.

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské  začne v kapli Zjevení P. Marie zvané „Chaloupka“v úterý 8. července - v den, kdy si připomínáme výročí zázraku. Od 17.30hod. bude probíhat společná modlitba růžence a od 18.00hod. mše svatá. Hlavní program je připraven na sobotu 12. července: adorace Nejsvětější svátosti, přednášky, koncert folklorních souborů. Vrcholem celého dne je samozřejmě koncelebrovaná poutní mše svatá v 15.00 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Michael Pojezdný OPraem, opat strahovské komunity otců premonstrátů. Po mši svaté bude tradiční průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské. Přesný program najdete na kostelní nástěnce.

18. července – Loketské kulturní léto 2007  nás zve na operu „AIDA“ G.Verdi v podání zahraničních hostů a předních sólistů ND a SOP. Představení opery začíná ve 21.00 hod. Odjezd autobusu z Klatov 17.00hod. ze Švihova z dolního náměstí 17.15. Vstupenka 300 Kč, autobus 200 Kč. Přihlášky – prosím – co nejrychleji! Vstupenky jsou už skoro vyprodané!

Na exercicie na Svaté Hoře  srdečně zve Mons. Josef Žák a kněží plzeňské diecéze. Začátek v pondělí 25. srpna večeří v 18hod. konec v pátek 29.srpna obědem. Cena za ubytování ve dvoulůžkových pokojích a stravování 1.480Kč. Přihlášky ve farnosti!

Na internetové adrese  www.tv-mis.cz najdeme mnoho televizních a rozhlasových záznamů, které můžeme zpětně zhlednout a takto obohatit svůj duchovní život. Mnozí z nás mají doma přístup k internetu, mnozí se můžou obrátit na své děti nebo vnoučata o zprostředkování těchto materiálů. Velice doporučuji!

Bohoslužby ve slovenštině jsou v naší farnosti sloužené P. Miroslavem Martišem jednou měsíčně (kromě prázdnin). Nejbližší bohoslužba bude sloužená v září.

Stavební činnost – Letos v rámci stavebních prací pokračuje rekonstrukce střechy a restaurování druhého ciferníku věžních hodin na kostele v Chudenicích. Pokud obdržíme další dotaci bude se pokračovat v restaurování stropní fresky. Ve farní budově v Dolanech plánujeme postavení komínu a pokládku dlažby aspoň na část podlahy. Ve Švihově budeme pokračovat v úpravě terénu u kostela, a připravuje se také rekonstrukce podlahy v kostele. Drobné úpravy probíhají nadále ve farní budově ve Švihově a areálu fary. Zdokonalujeme také naše dětské hříště! Za všechny modlitby a finanční podporu naší činnosti srdečně děkuji! Ať Vám Pán žehná!

Několik dětí z náboženského kroužku se připravuje na přijetí svátosti křtu a prvního svátého přijímání. Prosím o modlitbu za ně a za jejich rodiny. Slavnost se uskutečni na podzim v říjnu.

Společná modlitba a setkání s Ježíšem  ve svátosti má obrovský význam, jak pro náš osobní duchovní život, tak pro život našeho církevního společenství. Srdečně zvu na adoraci Nejsvětější Svátosti každý pátek od 17.30hod. do švihovského kostela. Během adorace máme možnost přistoupit v sakristii k svátosti smíření. Adorace Nejsv. Svátosti se konají také v ostatních kostelech naší farnosti. Rozvrh najdeme v nástěnkách. Další možností je společná modlitba růžence. Růžencová pobožnost spojená s rozjímáním jednotlivých tajemství se koná každou středu od 18.00 ve švihovském kostele.

Mše svatá  obětována za živé nebo zemřelé je ponořením dotyčné osoby do Kristovo smrti a jeho zmrtvýchvstání. Tajemství Ježíšovo oběti je zpřítomňované během každé mše svaté na našich oltářích a nabízí nám sílu nového života. Nezapomínejme děkovat, prosit, odevzdávat životy naše a našich zemřelých Bohu. Mše sv. můžete objednávat vždy po bohoslužbách v sakristii.

S. Marie Bernadetta  z Kongregace Školských sester, která pomáhala v naší farnosti od června loňského roku končí své působení v naší oblasti a stěhuje se do Horažďovic. Děkujeme ji za její práci, přejeme hodně Božích milostí na jejím novém působišti a doufáme, že se naše děti budou nadále moci zúčastňovat táborů pořádaných v horažďovickém klášteře!