Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 8/2010 - 11.července 2010

11. 7. 2010

ABC Kruciáty lásky

1. Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije

Kristus. Buď vnímavý ke každému – je to tvůj bratr a sestra.

2. O každém smýšlej dobře – o nikom nesmýšlej zle.

I v nejhorším člověku se pokus najít něco dobrého.

3. O druhých mluv vždy dobře – o bližních nikdy

nehovoř zle. Naprav křivdu způsobenou slovem.

Nebuď příčinou konfliktů mezi lidmi.

4. S každým hovoř jazykem lásky. Nezvyšuj hlas.

Neproklínej. Nezpůsobuj problémy. Nezapříčiňuj

pláč. Uklidňuj a projevuj dobrotu.

5. Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej v srdci hněv.

Vždy podej ruku ke smíření první.

6. Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň dobro tak,

jak chceš, aby ho druzí činili tobě. Nepřemýšlej

o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale o tom, co

máš ty udělat pro někoho.

7. Aktivně pomáhej v utrpení. Ochotně přispěj

útěchou, radou, pomocí, srdcem.

8. Pracuj poctivě, protože plody tvé práce používají

druzí, jako i ty používáš plody jejich práce.

9. Zapoj se do života společnosti. Otevři se chudým

a nemocným. Poděl se o hmotná i duchovní dobra.

Snaž se vidět potřebné kolem sebe.

10. Modli se za všechny, dokonce i za nepřátele.

kardinál Stefan Wyszyński

Svátek bl. Hroznaty - patrona plzeňské diecéze budeme slavit 14. července v 18.30 hod. při Mši svaté, sloužené ve švihovském kostele. Mše svatá bude obětována za obnovu duchovního života v naší plzeňské diecézi.

Poděkování za dar života P. Adama Lodka vyjádříme Bohu 25. července v 8.30 hod. při Mši svaté, sloužené ve švihovském kostele.

Ve stejný den u příležitosti svátku patrona řidičů sv. Kryštofa požehnám po bohoslužbě všechna auta, kola a motorky.

Ve dnech 25.–30.7. se ruší všechny bohoslužby v naší farní oblasti z důvodu dovolené.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma se budou sloužit:

31. července ve Svrčovci od 16.00 hod.;

1.srpna – v Chudenicích: průvod - 10.00 hod.; bohoslužba - 10.45 hod;

1.srpna. se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Svátek Proměnění Páně budeme slavit 6. srpna při Mši svaté, sloužené ve švihovském kostele, 17.30 hod adorace, 18.30 Mše sv.