Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 9/2010 - 8.srpna 2010

8. 8. 2010

 

 

Milí Farnicí
Začal nám měsíc srpen. To znamená, že jsme za polovinou prázdnin a pomalu budeme vzpomínat na letní zážitky. Farnost se připravuje do práce. Znovu začnou staré aktivity a činnosti, které během léta neprobíhaly. Tím Vás všechny zvu, abyste se připojili a snažili se vytvořit jednu velkou rodinu, ve které se máme rádi. Jak jsem Vám řekl na začátku -  fara je pro Vás kdykoliv otevřena.
Nabízíme i možnost noclehu. Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy.
Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání!
Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti.
Sám, bez cizí pomoci a bez peněz bohužel nemohu nic dělat. S vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha.
Děkuji, děkuji, děkuji.
 

 

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie ve Švihově se bude sloužit 15. srpna v 8.30hod. Hlavní celebrant Otec Biskup Mons. František Radkovský. 15.srpna se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti. Srdečně Vás zvu.

 Poutní bohoslužba v kaplí Nejsvětější Trojice v Chlumská  se bude sloužit 21. srpna v 15.00 hod. Hlavní celebrant P. Piotr Libner. Tohoto dne se ruší Mše sv. v Chudenicích.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Křtitele v Chudenicích se bude sloužit  29. srpna v 14.00 hod., ostatní bohoslužby: Švihov: 8.30hod.; Dolany 10.10hod, Vřeskovice 12.00 hod.

Celodiecézní setkání věřících - pouť ke hrobu bl. Hroznaty  patrona naší diecéze (klášter Teplá) se koná v sobotu 4. září od 9.30. Jako každým rokem jsou připravené přednášky, zvlášť program pro manžele, mládež a děti, křížová cesta, divadlo. Poutní mše svatá bude sloužena v 11.00. Zájemce o společné putování prosím o přihlášení co nejdříve /do 20.srpna/, pokud nás bude víc, zajistím autobus! Tohoto dne Mše sv. v Chudenicích se ruší.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljíbudeme slavit ve Švihově 5. září – v 8.30 hod. v kapli na hřbitově; v Dolanech bude tento den bohoslužba sloužena v 10.45 hod.; ve Vřeskovicích 12.00.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně bude slavena 12. září – od 14.30hod.

Adopce na dálku – před několika dny jsme odeslali další finanční příspěvek ve výši 6.600Kč na naši adoptovanou dcerku Dianu Torrez z Bolivie. Za všechny příspěvky jménem „adoptovaných“ dětí srdečné „Bůh zaplať“!

 Vyučování náboženství jako každým rokem bude probíhat ve švihovské a dolanské škole. Prosím rodiče a děti, aby si vyzvedly přihlášku buď na faře nebo u svého třídního učitele. Děti, které se účastnily vyučování náboženství už v minulých letech, se budou připravovat na přijetí prvního svátého přijímání. V případě dětí, které ještě nejsou pokřtěné, je možná příprava na přijetí této svátosti. Prosím o modlitbu za všechny děti a jejich rodiny. Mládež naší farnosti, která má zájem o diskuzi na náboženská témata a o další aktivity, prosím o kontakt se mnou. Pravidelné setkávání začne koncem září.

 Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Tento způsob modlitby je vytvořený pro lidi, kteří nemají čas a možnost každý den se sejít na společnou modlitbu a přesto ji chtějí nějakým způsobem realizovat. Pro splnění účelu společné modlitby je stanovená společná hodina, ve které se členové živého růžence modlí. Tímto způsobem je spojuje ne místo modlitby, ale stejný čas. Živý růženec v naší farnosti má už 31 členů. Každý člen společenství živého růžence obdrží modlitební úmysl a tímto způsobem vyprošuje potřebné milosti, jak místní církvi (farnosti a jednotlivcům), tak celému lidstvu. Tajemství a modlitební úmysl se cyklickým způsobem každý týden střídají. Za dobu 20 týdnů tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích. Každý, kdo by se chtěl k modlitbě živého růžence připojit, ať se přihlásí v sakristii po bohoslužbě.

 Nova aktivita milé maminky a babičky,chtěl bych Vás pozvat do farního kostela, každou první neděli v 15.hod na modlitbu za své děti a rodinu. Jedná se půl hodiny. Každou poslední neděli v 15.hod pak otce a dědečky na modlitbu za své děti a rodinu. Modlitba má opravdu velkou moc. Jedná se o novou věc v naší farnosti. Možná se podaří, že nás bude hodně a aktivita bude růst. Potom můžeme udělat malé skupiny a modlit se po domech.

Stavební činnost – Letos v rámci stavebních prací na faře ve Švihově pokračuje výměna oken. Rád bych chtěl, aby na pouť udělat fasádu na faře, na věži kostela okapy a opravit fasádu, postavit kříž za kostelem; rekonstrukci střechy v Chudenicích; ve farní budově v Dolanech udělat fasádu; v Měčíně vyčistit žlaby okapního systému střechy na kostele. Za všechny modlitby a finanční podporu naší činnosti srdečně děkuji! Ať Vám Pán žehná!

Mše svatá obětovaná za živé nebo zemřelé je ponořením dotyčné osoby do Kristovo smrti a jeho zmrtvýchvstání. Tajemství Ježíšovo oběti je zpřítomňované během každé mše svaté na našich oltářích a nabízí nám sílu nového života. Nezapomínejme děkovat, prosit, odevzdávat životy naše a našich zemřelých Bohu.  Mše sv. můžete objednávat vždy po bohoslužbách v sakristii.

Host do domu, Bůh do domu  – Na naší faře ve dnech 31. července do 3. srpna pobývali poutnici: manželé z France Daniela a Pierre, pes Simba, oslové Nougatíne a Mirabelle. Cestu začali v Tressaint nedaleko Dinaru 29. března a jsou na poutní cestě do Polska, do Krakova. Máme radost z této návštěvy a přejeme jim hodně Božího požehnání! Jejich poutní cestu můžeme najit na www.tressaintcracovieapied.blogspot.com.