Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 9/2011 - 20.listopadu 2011

18. 11. 2011

Advent je dobou přípravy na Vánoce a má být rovněž přípravou na naše definitivní setkání s Kristem při jeho druhém příchodu. Je dobou radostného očekávání, přípravy srdce. Je to doba, která více vyzývá ke ztišení, k modlitbě a k zamyšlení. Adventní texty hovoří o bdělosti a připravenosti. Pro mnohé z nás je však bohužel více než kdy jindy časem stresu, zvládáním napětí mezi požadavky zaměstnání a nároky rodiny. ČAS – to je slůvko, které nás denně provází a slyšíme ho v mnoha podobách: Nemám čas. Čas jsou peníze. Až budu mít čas… Zdá se nám, že čas je jedním z největších současných problémů. Čas je příčinou, na kterou svádíme mnoho neuskutečněných věcí. Zkusme se v letošním Adventu zamyslet, proč vlastně nemáme čas. Na co čas máme a na co ne? Kde jsou naše kritéria pro to, čemu čas věnujeme a čemu ne? Čím naplňujeme čas? Co je naším „zlodějem času“?

****************************************************************

Mše svatá je … - V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře, a tak můžete objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není jen obyčejnou modlitbou. Za A. je to zapojení nejen ostatních věřících přítomných v kostele do modlitby za tento úmysl, ale i věřících z celé církve. Za B. při mši svaté během tzv. proměňování je zpřítomňována křížová oběť Ježíše Krista z Kalvárie a každý zúčastňující se této bohoslužby, který upřímně a s čistým srdcem odevzdává Kristu svůj život, je do této oběti ponořen. Zvláštní milosti z této Kristovo oběti obdržuje osoba – živá nebo zemřelá, za kterou je mše svatá sloužena!

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny nebo kdykoliv na požádání. Příležitost k svátosti smíření v Klatovech je každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození Panny Marie od 9.00 do 13.00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30 hod.

Sbírka na bohoslovce  se bude konat 4.prosince při nedělních bohoslužbách.

26. prosince se v kostelech naší diecéze bude konat sbírka na potřeby diecéze. Ze sbírky na misie, která proběhla 23.října, naše farnost odeslala 3595 Kč, na Den Bible 2855 Kč.

Česká křesťanská Akademie v Klatovech srdečně zve na přednášku: Ježíšova Matka Maria - Překážka nebo cesta k jednotě křesťanů? 24.11. 2011 v 19.30 hod v HIFIKLUBU Klatovy – Vrchlického sady.

27.listopadu první neděle adventní po každé mši sv. výstav Nejsv. Svátosti, adventní pobožnost spojená s žehnáním věnců. V kostele v Měčíně adventní koncert skupiny Zebedeus v 16.00 hod. Srdečně Vás zvu.

Roráty (z latinského rorate „rosu dejte", představují specifickou podobu ranní mše sv. v době adventní) budou sloužené ve Švihově v pondělí, v úterý a ve čtvrtek v 7.00 hod.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 3.prosince v 10.00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – 8. prosince – jste srdečně zváni do švihovského kostela na mši sv. v 7.00 hod, v Měčíně v 16.00 hod adorace, v 16.30 hod mše sv.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně se bude slavit 11.prosince v 10.00 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! 11.prosince se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Předvánoční koledování:

- Dolany 12.prosince: farní budova vánoční trh v 16.00 hod; v 17.00 hod koncert v kostele – Rejchúv Komorní Sbor, Chudenice, pod vedením regenschoriho Víta Aschenbrennera.

- v kostele sv.Václava ve Švihově v provedení dětí ze švihovské školy-20. prosince v 18.00 hod.

- ve Svrčovci na návsi, před kaplí, 23.prosince v 17.00 hod

Bohoslužby ve vánočním období 24.12.2011-1.1.2012

 

24.

12.

25.

12.

26.

12.

27.

12.

28.

12.

30.

12.

31.

12.

1.1.

Měčín

1600

1400

-----

-----

 

 

 

1400

Vřeskovice

1900

-----

1100

-----

 

 

 

1200

Dolany

2030

830

-----

-----

 

 

 

1010

Chudenice

2200

-----

1400

-----

 

 

 

1700

Švihov

1730

1030

900

    1700

1700

1700

1600

  830

 

!!! Ostatní bohoslužby se ve dnech 24. 12. 2010 – 1. 1. 2011 ruší !!!

 

Obnovení manželských slibů  proběhne při mši svaté 26.prosince, v Dolanech 25.prosince.

Vánoční koncert  Berušek s Klatov se uskuteční v kostele sv. Václava ve Švihově 8.ledna v 16 .00 hod. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Tříkrálová sbírka proběhne na území ČR ve dnech 1.-14. ledna 2012. Podrobné informace poskytuje Charita. Hledají se koledníci, kteří by vypomohli při Tříkrálové sbírce. Hlásit se můžete u pí. Bauerové na tel. 731 433 089

Slavnost „Zjevení Páně“ oslavíme při mši svaté 6.ledna v 17.30 ve Švihově.

Farnost Švihov a Farnost Strání na Moravě organizuje pouť po mariánských místech Evropy od 11. do 23. června 2012 (Francie,Španělsko, Portugalsko), cena 11 990 Kč, přihlášky do 15. ledna 2012. Podrobné  informace: www.farnostsvihov.estranky.cz.

*************************************************************************

 Vážení a milí čtenáři našeho FARNÍČKU,

přeji Vám pokojné, vnitřně bohaté a plodné prožití adventního času plného světla, kterého přibývá nejen na adventním věnci."Narodil se VÁM Spasitel, to jest Kristus Pán! "NÁM, NÁM narodil se!" Pokojné a radosti plné svátky Božího narození, požehnání betlémského Dítěte a hojnost milostí pro další dny života. Kéž i celý příští rok je pro Vás naplněn Světlem, které žádná temnota nemůže pohltit, Nadějí, která neklame a Láskou, která nepřestává.

Prohloubení vašeho života s Kristem Vám přeje i vyprošuje  P.Tomasz   

betlem-1.jpg