Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 9/09 - 27. září 2009

29. 9. 2009

Dnes sbírka na Charitu ve všech kostelech naší diecéze. Za všechny příspěvky jménem klientů a zaměstnanců Charity plzeňské diecéze srdečné „Bůh zaplať“! 18. října – misijní neděle – bude se konat sbírka na podporu misijního díla církve.

Změny v pořádku bohoslužeb – od 1. září bohoslužby v Chudenicích jsou sloužené místo neděle, v sobotu v 16.00 a v Dolanech od 11. října - kromě nedělních - jsou zavedené bohoslužby každé úterý od 18.00hod. Podrobností najdete v nástěnkách u kostelů.

Sedmdesáté narozeniny biskupa Františka Radkovského společně oslavíme mší svatou v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni v sobotu 3. října v 10.00 hodin. Po mši bude následovat pohoštění v prostorách biskupství a oslavy budou zakončeny koncertem v katedrále od 14.30 hod. Při této příležitosti biskupství plzeňské vydává jako přílohu Diecézního Zpravodaje brožuru „Uvěřil jsem v lásku, kterou má Bůh k nám“ (sborník k sedmdesátinám Mons. Františka Radkovského). Rozsah 120 stran, cena 50 Kč. Sborník je možno objednat na adrese biskupství nebo v sakristii po bohoslužbách.

Dětský pořad „Biblická pátrání“ začala vysílat ČT1 v sobotu 5. září v 8:00hod. Sedmnácti-dílný cyklus, který přibližuje dětským divákům základní biblické příběhy, je určený především dětem ve věku od 8 do 12 let.

Poutní bohoslužba ke cti sv.Václava  v Třebýcince se bude slavit 3. října v 16.00hod. Tento den se ruší bohoslužba v 8.00 hod. ve Švihově!

Vysvěcení kapličky v Msticích, kterou skupinka místních občanů ze své vlastní iniciativy opravila, proběhne 3.října ve 14.00hod. I v našem okolí je mnoho různých kapliček, křížů, a památných míst, o které se vždy místní obyvatele starali. Poslední dobou nám však zarostly travou a plevelem, co nesvědčí o naší generaci nejlíp. Rád bych, aby takových iniciativ, jako v Msticích, bylo v naší farnosti víc. Rád pomůžu!

Panně Marii Růžencové je zasvěcený celý měsíc říjen. 7. října budeme prožívat její svátek. Nezapomínejme na tuto přebohatou v obsah modlitbu. V našich kostelech můžeme zakoupit Apoštolský list Jana Pavla II. o svatém růženci. V případě zájmu se ptejte v sakristii. Každou středu ve Švihově od 18.00hod. společně rozjímáme a modlíme se růženec. V případě zájmu se můžete ještě zapojit do živého růžence v naší farnosti.

Růžencová pouť k Panně Marii Klatovské za rodiny a duchovní povolání se uskuteční v sobotu 10.října; 17.00 - Přednáška: „Rok kněží“; 17.30 - Modlitba růžence; 18.00 - Mše svatá;

Víkend pro mládež na faře ve Švihově „OAZA“ - pod vedením P. Jana Rajlicha OP, se uskuteční 9.-11.října. Přihlášky na faře ve Švihově, nebo bezprostředně u P. Jana, tel.: 377 241 660, e-mail: jan@op.cz;

Každou třetí neděli  v měsíci po nedělní mši svaté se ve Švihově nabízí setkání ve farní budově: jednak pro prohlubování vztahů mezi námi v době, kdy vztahy prožívají svou krizi, jednak se pozastavíme nad nějakou duchovní myšlenkou. V neděli 18. října budeme moci sdělit své dojmy z papežské návštěvy a také popovídat si o poznávání Starého zákona.

Diskuze nad Biblí – v pátek 23. října od 19.30 – 21.00 se sejdeme na faře ve Švihově k duchovním pohovorům, tentokrát nad textem z knihy Genesis: „…jako muže a ženu je stvořil…“ Gn 1, 27-28; Patří sexuální život člověka do Božího plánu stvoření?

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 24.října od 18.30hod. Od 17.30 – 18.15 bude příležitost k svátosti smíření!

Na vyučování náboženství se letos přihlásilo 15 dětí (Švihov 11, Dolany 4). V případě zájmu ze strany dalších osob prosím o kontakt. Termín a místo vyučování (škola nebo fara) bude dohodnuto v nejbližších dnech. Několik dětí z náboženského kroužku se připravuje na přijetí svátosti křtu, svátosti smíření a prvního svátého přijímání. Prosím o modlitbu za ně a za jejich rodiny. Mládež naší farnosti, která má zájem o aktivity všeho druhu, prosím o kontakt se mnou. Pravidelné setkávání začne začátkem října.

15.let – V posledních dnech srpna letošního roku jsem zahájil 15.rok pobytu a zároveň mé kněžské práce v české zemí. Prvním rokem jsem působil, jako výpomocný duchovní v Plzni u katedrály sv. Bartoloměje a v okolních obcích: Dýšina, Druztová, Štěnovice, Šťáhlavy. Byla to pro mně doba poznávání českého prostředí, českého národa, českého člověka a hlavně českého jazyka. Myslím si, že jen to první a poslední jsem poznal v uspokojivé míře, i když tomu ještě mnohé chybí. Od srpna 1996 jsem začal působit v Kralovicích na Plzni severu. Moje farní oblast tehdy začínala v Hrádku u Plzně a končila v Petrohradě u silnice mezi Karlovými Vary a Prahou: 21 kostelů, 37 památkově chráněných budov – krutý to byl začátek. Mám s té doby krásné vzpomínky, poznal jsem tam mnoho fantastických lidí, ale dodnes, když si vzpomenu na mé začátky svírá se mi srdce. Po třech letech Otec Biskup mně povolal opět do Plzně, ale po dvou letech působení jsem zjistil, že prostředí velkého města mi příliš neslouží a tak jsem poprosil o změnu. Ocitnul jsem se ve Švihově, kde právě začínám devátý rok mé práce zde.
Do Čech jsem přijel v odpovědi na prosbu plzeňského biskupa Františka Radkovského, kterou jsem zaslechl někdy koncem roku 1994. Poměrně často slyším otázky: Jestli jsem sem musel přijet? Jestli – pokud budu chtít – se můžu vrátit? nebo nedávno mně šokovala otázka: Kdo mně přinutil, abych se stal knězem?
Asi každý si uvědomuje, že když se někdo zamiluje, to láska ho nutí dělat „nerozumné“ věci. A já jsem se zamiloval. Láska mně nejdřív zahnala do kněžského semináře, pak postupně dál a už 15 rokem mně žene touto zemí. Láska k Ježíši Kristu mně nutí, abych se řídil zásadou: „Když tě někdo potřebuje, tvou povinnosti je odpovědět!“ A činí mně to šťastným!
Jsem tady naprosto dobrovolně a snažím se sloužit jak umím, a jak mi na to dovolují mé síly a schopnosti. Nevždy je to dokonalé, mnohé tomu často chybí, ale snažím se dávat to, co mám! A víc, na víc prostě nemám! Tu se omlouvám těm, kteří očekávali více!
Už asi tři roky pokládám si otázku: „Jak dlouho mám zde sloužit?“ Když jsem přijel slíbil jsem Otci Biskupovi, že tady budu tři roky. Poslední roky trošku (možná víc než trošku) se mi začalo stýskat po domově: po řeči, po atmosféře, po tradicích, po rodině a přátelích! Už delší dobu, jak se říká, „nejsem ve své kůži“. Jeden z kněží, který dlouhá léta sloužil na misiích v Africe mi řekl: „Po deseti letech se musíš rozhodnout: buď zůstaneš na trvalo nebo se musíš vrátit.“ Myslím, že jsem prošvihnul tento moment pro to správné rozhodnutí, a tak mi asi nezbývá nic jiného jak zde zůstat. Jak dlouho? Nevím! To mi určitě jednou řekne Pán Bůh!
Co mám však učinit s mým steskem? Pokud bych měl sloužit zde dalších 15 let rád bych se na nějakou dobu podíval domu. Rozhodl jsem, že příští rok v květnu přeruším na několik měsíců mé působení v ČR a pojedu do Polska. V Polsku je věřících hodně, práce pro kněze nechybí (v podstatě je jí mnohém více než zde) a tak několik měsíců budu vypomáhat v nějaké farnosti v mé rodné diecézi. Zpět do ČR plánuji se vrátit začátkem roku 2011, ale: „Člověk myslí, Pán Bůh kresli!“ Snad Pán Bůh dá, že se to vše uskuteční!