Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 2/07 - 14. ledna 2007

14. 1. 2007

Kalendář Řk farnosti Švihov na rok 2007

21. ledna – 15.00 Setkání koledníků Tříkrálové sbírky na faře ve Švihově;

21. února – Popeleční středa: Kající pobožnost a příležitost k svátosti smíření;

25. února – od 14.00 hod. duchovní obnova – Švihov, od 17.00 hod. Mše sv.;

  2. – 4. března – víkendové setkání mládeže s P. Janem Rajlichem – Švihov;

10. března – Setkání věřících klatovského vikariátu v Kulturním domě v Nýrsku

26. března – Slavnost Zvěstování Páně – v 16.30 Mše svatá v hradní kapli ve Švihově;

30. – 31. března Setkání mládeže s biskupem Františkem před Květnou nedělí – Plzeň;

  5. – 8. dubna – velikonoční slavnosti v kostele sv. Václava ve Švihově;

  9. dubna – od 14.00 Mše sv., po ní velikonoční setkání (šupání) na faře ve Švihově;

13. – 15. dubna – víkendové setkání mládeže s P. Janem Rajlichem – Švihov;

21. dubna – poutní bohoslužba v kapli sv. Vojtěcha v Petrovicích;

  8. května – Poutní zájezd do Neukirchenu v Německu k P. Marii Loučimské;

13. května – Pochod z Habartic do Zdebořic: „Pohádkový les“ – od 13.00 hod.;

19. května – v 10.00 hod. poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Nep. v Nedanicích;

   – ve 14.00 hod. poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Nep. ve Lhovicích;

   – v 16.00 hod. poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Nep. v Ježovech;

25. – 27. května – Festival duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“ – koncert v kostele sv. Václava ve Švihově;

25. – 27. května – setkání věřících v rámci Dnů víry v Plzni;

30. května – vigilie svátku Navštívení P. Marie  – v 18.00 hod. mše svatá v  kapli Nanebevzetí P. Marie ve švihovském hradu;

????? 20. – 23. května – poutní zájezd do Polska: Kraków, Kalwaria, Oświęcim, ... ?????;

  9. června – výlet do meditační zahrady u Plzně (pro zdatné: na kolech);

17. června – koncert skupiny „ZEBEDEUS“ v zámecké kapli v Červeném Poříčí – poutní setkání o slavnosti Nejsv. Srdce Ježíšova;

23. června – poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích od 17.00;

  1. července – v 9.30 hod. poutní slavnost ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla v Dolanech za účasti Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského;

  5. července – poutní bohoslužba ke cti sv. Prokopa v Nezdicích v 10.00 hod.;

  7. – 8. července – poutní slavnost ke ctí P. Marii Klatovské;

14. července – poutní zájezd do Klokot u Tábora;

…... července – zájezd do Lokte v rámci akce: „Loketské kulturní léto“;

28. července – poutní bohoslužba ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma v Roupově od 14.00hod.;

 – poutní bohoslužba ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma ve Svrčovci od 17.00 hod.;

29. července – poutní slavnost ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma v Chudenicích – začátek průvodu v 10.00, bohoslužba v 10.30 hod;

  4. srpna – od 14.00 Mše sv. a posezení na farní záhradě u příležitosti narozenin P. Adama;

15. srpna – od 18.00 hod. poutní Mše sv. v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie ve Švihově;

13. – 19. srpna – Celostátní setkání mládeže Tábor - Klokoty 2007;

 ????? srpen – společná týdenní farní dovolena v ………….. ?????;

25. srpna – poutní zájezd na Svatou Horu;

26. srpna – poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Křtitele v Chudenicích v 9.30 hod.;

  2. září – poutní bohoslužba ke cti sv. Jiljí ve Švihově v 10.00 hod.;

  8. září – poutní bohoslužba v 11.00 hod. ke cti P. Marie v Borovech;

15. září – poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně od 17.00 hod.;

  – diecézní pouť do kláštera v Teplé k ostatkům bl. Hroznaty;

28. září – poutní slavnost ke cti sv. Václava ve Švihově, začátek bohoslužby ve 14.00;

 – od 17.00 hod. koncert skupiny „Spirituál kvintet“;

  6. října – v 16.00 hod. poutní bohoslužba ke cti sv. Václava v Třebýcince;

21. října – v 10.10 slavnost posvícení kaple ve Svrčovci;

27. října – koncert Štěpána Raka v kostele sv. Václava ve Švihově od 17.00 hod.

28. října – ve 14.00 poutní bohoslužba ke cti sv. Wolfganga na Bolfánku v Chudenicích;

  1. listopadu – v 14.00 hod. pobožnost za zemřelé na hřbitově v Chudenicích, po ní bohoslužba v kapli sv. Anny;

                       – v 16.30 hod. pobožnost za zemřelé na hřbitově v Měčíně, po ní bohoslužba v kostele;

  2. listopadu – v 16.00 hod. pobožnost za zemřelé na hřbitově v Dolanech, po ní bohoslužba v kostele;

     – v 18.00 hod. bohoslužba za zemřelé v kostele ve Vřeskovicích;

  4. listopadu – v 11.30 hod. bohoslužba za zemřelé v kostele sv. Jiljí ve Švihově;

  1. prosince – od 18.00 hod. společenské posezení ve farní budově na závěr církevního roku;

  2. prosince – od 14.00 hod. duchovní obnova na začátku adventní doby – Švihov, příležitost ke svátosti smíření, od 17.00 hod. Mše sv.;

  5. prosince – od 17.00 hod. setkání dětí se sv. Mikulášem ve švihovském kostele;

  6. prosince – v 16.30 hod. poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše v Měčíně;

19. prosince – v 18.00 hod. koncert koled v kostele sv. Václava ve Švihově v provedení dětí švihovské školy;

29. prosince – v 16.00 v kostele sv. Václava ve Švihově vánoční koncert:  „Česká vánoční mše“ v provedení pěveckého sboru: „Nová Česká Píseň“;

Leden 2008:       2. – 13. ledna – Tříkrálová sbírka;

Všechny body výše uvedeného programu jsou otevřené všem zájemcům. Kalendář naší farní oblasti může se ještě měnit během roku. Aktuální informace jsou vždy uvedené ve farních listech – „Farníček“. Případné poznámky nebo nabídky dalších akcí konzultujte, prosím s duchovním správcem nebo členy farní rady.

Kromě výše uvedeného programu nabízíme pravidelné aktivity:

Pravidelné bohoslužby v jednotlivých kostelech farnosti; Pravidelné vyučování náboženství ve školách; Růžencová pobožnost – každou středu; Adorace Nejsvětější Svátosti – každý pátek; Setkání mládeže – každou sobotu; Setkání farního společenství spojené s katechezi – 2. neděle v měsíci; Klub miminek – setkávání maminek s malými dětmi – každé úterý a čtvrtek; Nabídka příprav na přijetí svátosti manželství, křtu, biřmování, ….; Možnost duchovních pohovoru a svátosti smíření – kdykoliv po domluvě; Biblický kroužek; Diskusní kroužek; Klub seniora; a další mimořádné akce, které zveřejňujeme v našich farních listech „Farníček“.