Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 11/07 - 26. srpna 2007

25. 8. 2007

Mockrát děkuji  za projevenou přízeň všem, kteří se zúčastnili mé soukromé slavnosti, všem, kteří na mne pamatovali a pamatují ve svých modlitbách. Každý člověk potřebuje domov ve kterém žije ve společenství s ostatními. Děkuji za ten domov, který vytváříte kolem mé osoby Vy! Rád bych, aby tento den byl příležitosti nejen k oslavám mého soukromého výročí ale aby bylo to setkání všech společenství věřících působících v kostelech naší farnosti. „Aby jsme byli jedno …“ (J 19,22).

S. Bernadetta  z Kongregace Školských sester (de Notre Dame) začala od 1. června působit v naší farnosti. Bude mít na starosti vedení farní agendy, práci s dětmi a mládeží a řádu dalších aktivit. Přejeme ji hodně Božích milosti na její novém působišti a doufáme, že bude se cítit u nás jako doma!

Bohoslužby  v naší farní oblasti ve dnech 29. a 31. srpna se ruší.

Otec Biskup František Radkovsky 1.záři navštíví naší farnost a zúčastní se soukromé rodinné slavnosti rodu Czerninů, během které odslouží v chudenickém kostele děkovnou bohoslužbu. Bohoslužba – přístupna všem – začíná v 17.00hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí  budeme slavit ve Švihově 2. září – v 10.00hod.; v Dolanech bude tento den bohoslužba sloužena v 8.30 hod.;

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech bude sloužena o svátku Narození P. Marie 8. září – v 11.00 hod. Srdečně zvu všechny poutníky k účasti.

Film „Gandhi“  z roku 1982 (8 Oskarů, 183 min) můžeme shlédnout na švihovské faře, výjimečně 2. zářijovou neděli, od 17.00hod. Film popisuje život a dobu Mahátmy Gándhího, nenápadného právníka, ze kterého se stala vůdčí duchovní osobnost Indie. Díky jeho filozofii nenásilí a přímého protestu podařilo se mu osvobodit svou zemi od britské nadvlády a tím dát naději a inspiraci nadcházejícím generacím. Farní sál bude zpřístupněný od 16.30 hod. Film bude promítaný na plátně 2,5x2m. Vzhledem k délce filmu uprostřed bude 10min. přestávka. Prosím o (dobrovolný) finanční příspěvek na náklady spojené s promítáním. Na tento film jsou zváni všichni, zvláště pak účastníci nedělního „Náboženství pro dospělé“ z Chudenic.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 15. září – od 17.00hod.

Diecézní pouť k bl. Hroznatovi, patronu naší diecéze (klášter Teplá) se koná v sobotu 15. září. Autobusová doprava je organizována klatovskou farnosti. Přihlašovat se můžete na faře v Klatovech.

Program:

 9.30 – Přivítání poutníků u kříže: biskup František Radkovský a P. Augustin Kováčik O.Praem., administrátor kanonie;

9.45 – „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu Vašemu Otci v nebesích.“ Mt 5,16 - Josef Kaše, Biskupství plzeňské;

11.00 – Mše svatá: biskup František Radkovský;

12.30 – přestávka na občerstvení;

13.30 – koncert v kostele: chrámový sbor;

14.00 – dělený program: křížová cesta: bratři františkáni z Plzně (park kláštera); program pro manžele: Být napojen na Krista - manželé Ženíškovi; tichá adorace (kostel);

- setkání společenství: Svědectví, služba, slavení: motto diecéze v praxi našich společenství a farností - P. Petr Hruška (Modrý sál);

15.30 – závěr pouti, eucharistické požehnání;

Děti a mládež mají vlastní program. Po celý den příležitost ke svátosti smíření, prodej křesťanské literatury, občerstvení zajištěno!

Poutní slavnost ke cti sv. Václava ve Švihově se uskuteční 28. září, bohoslužba - 14.00 hod.; společenské posezení a občerstvení ve farních prostorách - 15.00 hod.

Sbírka na Charitu  proběhne při nedělních bohoslužbách 30. září.

Víkend pro mládež na faře ve Švihově, pod vedením P. Jan Rajlich OP, se uskuteční 5. – 7. října; Přihlášky na faře ve Švihově nebo bezprostředně u Otce Jana, tel.: 377 241 660, e-mail: jan@op.cz;

Poutní zájezd do Polska: – Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Oświęcim, proběhne ve dnech  5. – 8. října. Jsou ještě volné místa. Podrobné informace u P. Adama.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Václava v Třebýcince se bude slavit 6. října – v 16.00 hod.

Koncert skupiny Spirituál kvintet a kytarový recitál Štěpána Raka proběhnou v druhé polovině října (20. a 27. října). Předprodej vstupenek začne od 27. září. Setkání farní rady  se bude konat 8. září od 18.00 ve farní budově v Dolanech! Prosím, aby zástupci jednotlivých kostelů připravili své poznámky a připomínky ohledně jednotlivých aktivit farnosti. Tématem budou hospodářské a finanční prostředky farnosti a realizace poutních zájezdu (případně dalších aktivit) v příštím roce. Farníky prosím o nahlášení svých připomínek členům farní rady. Ve farní radě zasedají: Marie Houbová, Marie Kalounerová, Zbyněk Klečatský, Pavel Kulhánek, Marie Malkusová, Marie Rynešová, Václav Tolar, Roman Týkal, Karel Voráček.

„Bavorsko – Čechy: 1500 let v sousedství“- pozvánka na výstavu, která probíhá od 25. května do 14. října 2007 ve Zwieselu v Bavorském lese. Výstava je otevřena denně od 9.30 do 17.30 hod.. Informace na www.bayern-boehmen.hdby.de, nebo u P. Adama.

Pravidelné aktivity farnosti začínají opět od září, jedná se především o nedělní setkávání, podle zaběhnutého pořádku:

1. neděle v měsíci – Klub přátel dobrého filmu na faře ve Švihově od 17.00 hod.;

2. neděle v měsíci – Náboženství pro dospěle v Chudenicích na zámku od 17.00 hod.;

3. neděle v měsíci – Diskuse nad Bibli – na faře ve Švihově od 17.00 hod.;

4. neděle v měsíci – Klub seniora na faře ve Švihově od 14.00 hod.;

 – Náboženství pro dospěle v Chudenicích na zámku od 17.00 hod.;

Vyučování náboženství  bude probíhat jako každý rok pro mladší děti ve školách v Dolanech a ve Švihově, pro mládež ve farních prostorách. Informace o termínech a průběhu vyučování můžete získat ve škole nebo na faře. Vyučování povede s. Bernadetta.