Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 12/06 - 3. prosince 2006

2. 12. 2006

Nazaret

V tichu noci podobné všem ostatním

V tichu domova obyčejné rodiny

V tichu srdce mladé skromné ženy

Přišlo Slovo Boha samého

Proniklo mysl, pak srdce, nakonec lůno

A počalo ….       Začal život

Advent … - setkání …

 

Jaký bude až se objeví … ?

Každý pohyb malé ručičky

Každý tlukot malého srdíčka

Všechno to cítí … Maminka…

Jaký bude až přijde?

ON … – ČLOVĚK!

Advent – čekání …

 

Vedle někdo: opora, bezpečí

Rameno plné starostlivé lásky

Pohled naplňující teplem

I očí důvěrně říkající

Že člověk není sám

Jak dobře nést Život spolu!

Advent – cesta

 

Rodina – již a ještě ne

Tři srdce, dvě těla

A jedna mysl, jeden duch pronikající vše

……

Rodina – kde je?

Tak často chybí dnes

Advent – hledání

                                                                                         P. Adam

Sbírka na charitu  se koná v našich kostelech dnešní neděli během bohoslužeb. 26. prosince se bude konat sbírka na potřeby diecéze. Za všechny modlitby i finanční příspěvky srdečné „Pán Bůh zaplať“.

Setkání se sv. Mikulášem  pro nejmladší – v odpovědi na poptávku rodičů plánujeme na 6. prosince setkaní se sv. Mikulášem, které se uskuteční mezi 17.00 – 17.30 v kostele sv. Václava ve Švihově. Pro děti budou připravené balíčky v hodnotě přibližně 40 – 50 Kč. Prosíme rodiče, kteří se této akce se svými dětmi zúčastní, aby podle svých možností na tento cil přispěli. Všechny aktivity farnosti jsou hrazeny s dobrovolných příspěvků lidí.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně bude sloužena 7. prosince od 16.30 hod. Po bohoslužbě jsou všichni zváni na společné posezení ve farní budově.

Slavnost neposkvrněného početí Panny Marie  budeme slavit 8 prosince. Jste srdečně zváni do švihovského kostela v 18.00 hod. na mariánskou pobožnost a následovně na mši sv. Výstav Nejsv. Svátosti a příležitost k svátosti smíření (v sakristii) od 17.00 hod..

Setkání mládeže klatovského vikariátu  vedené P. Janem Rajlichem OP se bude konat ve dnech 8. – 10. prosince na švihovské faře. Téma: Neposkvrněné početí Panny Marie. Podrobnější info u P. Adama nebo u P. Jana 604919554, jan@op.cz. V nabídce pro mládež je také: Adventní pouť mládeže do Regensburgu 8. - 10. prosince!

Na předvánoční setkání Klubu seniorů  do farní budovy srdečně zveme všechny v neděli 17. prosince od 14.00 hod. V měsíci listopadu našim hostem byla Rita Masná z Plánice – Švýcarka žijící už několik let v Čechách. Na krátkou chvíli „přenesla“ nás do své

vlasti. Tentokrát plánujeme výrobu vánočního svícne. Na společné setkávání, které se koná (většinou) každou poslední neděli v měsíci se těší a srdečně zvou: Yvona Bauerová, Miroslava Tomšíková, a P. Adam Lodek. Setkání je otevřené všem zájemcům.

Knižní dárek na vánoce  pro děti nebo dospělé s náboženskou tématikou máme možnost koupit od 10. – 12. prosince od 9.00 – 18.00 hod. ve farní budově v Klatovech (pod Bílou věží). Během roku knihkupectví na faře v Klatovech funguje v době otevření farní kanceláře.

Předvánoční koledování v našich kostelech:

- v kostele sv. Prokopa v Nezdicích v provedení dětského sboru HLÁSEK

                                                                               a souboru QUO VADIS 9. prosince od 17.00 hod.;

- v kostele sv. Mikuláše v Měčíně v provedení dětí měčínské školy 18. prosince v 17.00 hod.;

- v kostele sv. Václava ve Švihově v provedení dětí švihovské školy 19. prosince v 18.00 hod.;

- v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech v provedení dětí dolanské školy 21. prosince v 17.30 hod.;

Na vánoční koncert  „Česká vánoční mše“ J. J. Ryby v provedení pěveckého sboru: „Nová Česká Píseň“ jste zváni do kostela sv. Václava ve Švihově 30. prosince v 16.00 hod.; vstupné 60 Kč;

Tříkrálová sbírka  se bude konat na území ČR ve dnech 2. – 14. ledna 2007. Výnos Tříkrálové sbírky je určený především na zajištění provozu zařízení České katolické Charity v místě, kde se sbírka koná. Příspěvky občanů z území Klatovska jsou určeny pro: Domov pokojného stáří v Klatovech, domov pro matky s dětmi v tísni v Klatovech, pečovatelskou službu v Plánici, v Dolanech, v Chudenicích, v Měčíně a ve Švihově; osobní asistenci těžce zdravotně postižených (65%); podporu projektů sociální a humanitární pomoci a dalších aktivit České katolické charity (30%); organizační náklady spojené s Tříkrálovou sbírkou (5%). Podrobnější informace ohledně Třikrálové sbírky poskytne Oblastní charita Klatovy - Měchurova 317/16, 339 00 Klatovy II; tel.: 376 709 312, 731 433 080, http://www.charitakt.cz/; Termíny konaní sbírky v jednotlivých obcích budou uveřejněny na plakátech. Pokud někdo chce bezprostředně přispět klatovské charitě může to učinit prostřednictvím bankovního účtu: 9784380267/0100 - v. symbol 777;

Tříkrálový koncert  skupiny „ZEBEDEUS“ (gospel, spirituál) se bude konat ve vřeskovickém kostele sv. Jana Křtitele v neděli 7. ledna od 14.00 hod. Dobrovolné vstupné bude předáno do pokladny „Třikrálové sbírky“!

„Klub miminek“  funguje už čtyři týdny. Každé úterý a čtvrtek od 9.00 – 11.00 hod. ve farní budově je prostor pro setkávání maminek s malými dětmi. Srdečně zveme všechny!

Diskusní kroužek  tento měsíc se konat nebude!

Na novoroční zpívání koled  jste zváni 1. ledna po mši sv. ve 14.30 na švihovskou faru. Vstup povolen jen z balíčkem cukroví!!!

Bohoslužby ve vánočním období  24. 12. 2006    1. 1. 2007

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

31. 12.

1. 1.

Švihov

  830

000

1130

  900

  830

1430

Dolany

1010

  830

-----

1010

  900

Chudenice

1130

1000

-----

1130

-----

Vřeskovice

1630

-----

1030

-----

1100

Měčín

-----

1630

-----

1630

----

!! Ostatní bohoslužby ve dnech 24. 12. 2006 – 1. 1. 2007 se ruší !!