Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 4/10 - 14.března 2010

15. 3. 2010

Adopce na dálku – dopis z San José del Cavitu, Pro mého kmotříčka: Katolická farnost Švihov;

19.srpna 2008: Velice Vám děkuji a tisíckrát blahopřeji k Vaši práci. Chci Vám sdělit, že 15.srpna 2008 jsem dostala všechnu pomoc, kterou jste mi zaslali, obdržela jsem vše, co jste poslali a prosím Vás, abyste mi i nadále pomáhali, jsem velice ráda, že jsem dostala pomoc, děkuji, objímám Vás a ráda bych Vás poznala.

1.září 2008: Posílám Vám srdečný pozdrav. Doufám, že jste dostali můj dopis, kde Vám děkuji za stipendium, které jsem od Vás dostala, jsem moc spokojená. Přála bych si, abyste mi i nadále pomáhali v mých studiích. To je vše, co jsem Vám chtěla říci. Loučím se silným objetím pro všechny. Narodila jsem se v roce 1998, narozeniny mám 4. 11. je mi 9 let.

5.listopadu 2009: Bůh ať si přeje, aby jste byl zdravý po boku Vaší rodiny. Já jsem také zdráva po boku mé rodiny. Poté, co jsem Vás pozdravila, chci Vám upřímně poděkovat za to, že mi pomáháte a za stipendium, které jste mi poslal, a proto Vám mnohokrát děkuji a omlouvám se, že jsem Vám nenapsala dříve. Doufám, že mě pochopíte. Loučím se velkým objetím.

Uctivě Diana Torrez Matareco

Za všechny příspěvky jménem „adoptovaných“ dětí srdečné „Bůh zaplať“!

Pobožnost křížové cesty: Srdečně zvu na rozjímání posledních hodin života našeho Pána. Každý pátek od 17.30 ve Švihově, v neděli od 9.40 v Dolanech, ve čtvrtek od 16.00 v Měčíně, v Chudenicích každou sobotu od 15.30 a ve Vřeskovicích třetí neděli v měsíci od 11.00hod.

Příležitost k svátosti smíření je v naší farnosti vždy před, nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazená každý pátek během pobožnosti Křížové cesty. V Klatovech: každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9.00 - 13.00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 - 16.30 hod.

Srdečně děkuji všem, kteří jakýkoliv způsobem pomohli při organizací vikariátního dne, který proběhl ve Švihově 13.března v „Kulturním domě“. Akce se zúčastnilo cca 300osob. Velice si vážím každého, kdo přiložil ruku k tomuto dílu a jsem opravdu vděčný, že mám kolem sebe lidi, na které se můžu spolehnout. Srdečné „Bůh zaplať“!

Slavnost sv. Josefa budeme prožívat v pátek 19. března. Mši sv. za všechny otce našich rodin v den jejich patrona budeme slavit v 18.30 hod ve Švihově.

Pravidelné setkání mládeže probíhají na faře v Klatovech každých čtrnáct dnů. Nejbližší setkání se koná 20.března v 18.00hod.

Slavnost Zvěstování Páně /vigilie této slavnosti/ budeme prožívat ve středu 24. března. Srdečně zvu na bohoslužbu v 17hod. do hradní kaple Nanebevzetí P. Marie ve Švihově. 25.března budeme slavit mši svatou v Měčíně v 16.30hod.

Setkání mládeže s biskupem se bude konat ve dnech 26. - 27. března. Setkání začíná v pátek tradiční křížovou cestou centrem Plzně - začátek v katedrále sv. Bartoloměje v 18.00hod.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následovné setkání ve farních prostorách proběhne 27.března od 18.00hod. Od 17.30 – 18.00 hod. bude příležitost ke svátosti smíření! Mši svatou slouží P. Miroslav Verčimák.

Na květnou neděli prosím o přinesení tradičních ratolestí, které posvětíme na památku slavnostního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma.

Setkání Klubu seniorů tento měsíc se bude konat v neděli 28. března od 14.00hod. ve farní budově - výroba velikonoční dekorace - /prosím s sebou přinést vajíčka, pentle, větvičky, vrhlík/. Srdečně zveme všechny!

Adorace Nejsvětější svátosti bude probíhat v našem kostele na Zelený čtvrtek a Velký pátek po večerních bohoslužbách do půlnoci, a na Bílou sobotu od 9.00 – 16.00hod. Pro adorující bude k dispozici teplý čaj na faře.

Velký pátek je dnem přísného půstu! Nezapomínejme na tento způsob připojení se ke Kristu nesoucímu náš kříž!

Na velikonoční vigilii – slavnost vzkříšení přineste – prosím – s sebou svíce nebo využijte možnost zakoupení svíček před začátkem bohoslužby v kostele. Během slavnostní bohoslužby, svátost křtu přijmou dva katechumeni, které před několika týdny jsme přijali do našeho farního společenství.

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Švihov

18.30

křížová cesta 18.00

bohoslužba 18.30

20.00

8.30

14.00

Dolany

-------

16.00 křížová cesta

-------

10.10

10.10

Vřeskovice

-------

-------

11.30

11.00

Chudenice

-------

-------

křížová cesta 16.00

11.00

9.00

Měčín

-------

-------

-------

9.00

Tradiční svěcení velikonočních pokrmů se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží hod velikonoční.

Na velikonoční setkání (šupání) na faře ve Švihově srdečně zveme o velikonočním pondělí po bohoslužbě.

Sbírka na Charitu se bude konat v kostelech naší diecéze v neděli na Boží hod velikonoční 4.dubna. Ze sbírky na papežský fond pomoci (21.února) naše farnost odeslala 2.000Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Svátostného Krista v neděli 11.dubna přijme poprvé skupinka dětí z našeho náboženského kroužku. Jednomu dítěti bude také udělena svátost křtu.

Rozloučení s P. Adamem, který po patnáctileté službě v plzeňské diecézi odchází na rok do rodného Polska proběhne v sobotu 24.dubna ve 14.00hod. při bohoslužbě ve švihovském kostele. Po bohoslužbě bude pro všechny připravené pohoštění.