Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hospodaření farnosti 2016 + výsledky TS 2017

20. 1. 2017

Výkaz hospodaření farnosti za r. 2016

 

Příjmy

Nájemné                                                          253 989,- Kč

Lesy výnos                                                      302 457,- Kč

Sbírky  celkem                                                 170 387,- Kč

    /121 085,-Kč farnosti + 49 302,-Kč sbírky účelové - odvod na biskupství/

Církevní úkony                                                 14 700,- Kč

Dary /od biskupství 398 221,- Kč a od ostatních  150 701,- Kč /   

548 922,- Kč                                            

Úrok zdaněný                                                         44,- Kč

Dotace MK /300 000,- Kč/  a obec Dolany  /99 825,- Kč/   

399 825,- Kč                                  

Příspěvek na daň z nemovitosti                          6 847,- Kč

Energie přeplatek                                              16 135,- Kč

Příjmy celkem:                                 1 713 306,-Kč           

 

Výdaje

Církevní materiál                                               24 645,- Kč

Režie                                                              121 961,- Kč

/90 122,- en. a plyn, 3 362,- T-Mobile, 19 343,- služební cesty,1 565,-benzin sekačky, 3 217,-vodné a stočné, 4 352,- poplatky, alarm, autobus /       

Opravy památek /Měčín, fara, Dolany, Chudenice/ 1 189 815,- Kč

Odvod příspěvků  na biskupství                      144 255,- Kč

            fond oprav                                                                   34 962,- Kč 

            svépomocný fond                                                       14 139,- Kč

            sbírky vyhlášené biskupstvím                                      49 302,- Kč

            záloha na fond solidární 2017                                      45 852,- Kč

Dary poskytnuté na charitativní účely               16 900,- Kč

 /adopce na dálku - 4 900,- Kč , příspěvky na tiskoviny, .../                    

Daň z nemovitostí                                             14 336,- Kč

Náklady - správa lesů                                      171 043,- Kč

Výdaje celkem:                                          1 682 955,- Kč

 

Rozdíl:                                     +  30 351,- Kč

PŘEHLED SBÍREK 2016

Sbírky Dolany                                          44 298,- Kč

Sbírky Švihov                                           43 063,- Kč

Sbírky Chudenice                                     17 685,- Kč

Sbírky Vřeskovice                                      9 486,- Kč

Sbírky Měčín                                              6 553,- Kč

Sbírky celkem :                                    121 085, - Kč

************

SPOTŘEBA ENERGIE

Švihov- kostel                                           11 654,- Kč

Švihov- fara el. Energie                            10 488,- Kč

Švihov- plyn fara                                      60 867,- Kč

Měčín- kostel                                              4 098,- Kč

Dolany- kostel                                            5 482,- Kč

Chudenice- kostel     - 2 467,-Kč  byly zvýšeny náklady v roce 2015  

                                              21 625,-Kč oprava ROP 2014 - 2015

Celkem energie + plyn fara :                 90 122,- Kč

************

SBÍRKY ÚČELOVÉ celkem :              49 302,-  Kč

Svatopetrský haléř                                3 980,- Kč

Sv. Země                                                2 240,- Kč

DCM Krakov                                          3 458,- Kč

Bohoslovci                                             8 482,- Kč

Charita                                                    8 950,- Kč

Misie                                                      5 864,- Kč

Bible                                                       4 215,- Kč

Ukrajina                                                 5 470,- Kč

Diecéze                                                  6 643,- Kč

************

Svépomocný fond                                            14 139,- Kč

Fond oprav a investic                                       34 962,- Kč

Záloha na solidární fond 2017                         45 852,- Kč      

Celkem odvody na biskupství  v r. 2016     98 403,- Kč

/49 302 ,- Kč sbírky + 49 101,- Kč fond svémocný, fond oprav a investic/

************

LESY

Příjmy: Lesy výnosy - těžba                    302 457,- Kč

             Celkem příjmy                            302 457,- Kč         

Výdaje: Náklady - správa lesů                 171 043,- Kč

             Výdaje celkem                            171 043,- Kč

Zisk z lesů  v roce 2016                          131 414,- Kč

************

Výsledky TS 2017

 

Borovy

7.399,00 Kč

Švihov

19.255,72 Kč

Lhovice

5.277,00 Kč

Kokšín

3.270,00 Kč

Křenice, Přetín

3.888,00 Kč

Jíno, Stropčice

3.900,00 Kč

Třebýcinka

2.480,00 Kč

Měčín

13.544,00 Kč

Balkovy, Řakom

4.180,00 Kč

Svrčovec, Andělice

9.687,00 Kč

Dolany

9.465,00 Kč

Malechov, Výrov

5.735,00 Kč

Biřkov

3.591,00 Kč

Chudenice

14.941,00 Kč

Slatina, Lučice

3.933,19 Kč

Mezihoří

2.614,00 Kč

Vřeskovice

6.708,00 Kč

Červené Poříčí

6.725,00 Kč

Celkem

126.592,91 Kč