Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výkaz hospodaření farnosti 2017 a výsledek TS

3. 2. 2018

Poděkování

 

Děkuji Vám za každý okamžik víry, který společně prožíváme. Děkuji za dar společné modlitby, děkuji za Vaše sv. zpovědi a za Vaše sv. přijímání. Děkuji za Vaše finanční dary.  Děkuji varhaníkům, dětem, mládeži, dospělým a seniorům, nemocným a všem za trpělivost během naší letošní spolupráce. Děkuji všem modlitebním skupinám a všem, kteří se zapojují do úklidu a výzdoby kostelů a kaplí. Děkuji kostelníkům a ministrantům. Děkuji mužům, kteří se angažují v různých technických akcích ve farnosti. Mé poděkování patří také všem starostům, místostarostům i zaměstnancům, díky za pomoc.

Dovolte, abych se také omluvil za všechny mé nedostatky a poprosil za odpuštění. Děkuji za důvěru a pomoc. Doufám, že ani letos Vás nezklamu.

P. Tomasz

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.  (Matka Tereza z Kalkaty)

Milí koledníci, milé sestry, milí bratři, milé děti. 

Děkuji vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Přes uvedená čísla však v Tříkrálové sbírce nejde o to, kolik peněz se vybralo na pomoc potřebným. Jejím prvotním cílem je předání radostné zvěsti i lidem mimo církev. Koledníci jsou vyslanci Boží lásky a mají do všech domovů přinášet radost z Boha, který se pro nás stal člověkem, radost z jeho lásky a štědrosti.

Milí přátelé, děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit nevlídným počasím ani nevlídným přijetím. Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení.

Jsem rád, že se kolem nás stále najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým.

Děkujeme za všechno dobré.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Výsledky TS na území farnosti 2018

 

Borovy

7 115,-

Švihov

20 345,-

Lhovice

5 463,-

Kokšín

4 173,-

Jíno, Stropčice

4 200,-

Třebýcinka

2 932,-

Měčín

14 712,-

Petrovice

4 641,-

Svrčovec, Sekrýt, Andělice, 

                 12 496,-

Malechov + Výrov

7 091,-

Dolany, Řakom, Balkovy

11 044,-

Chudenice

13 642,-

Slatina, Lučice, Bezpravovice, Býšov

4 450,-

Mezihoří

1 780,-

Vřeskovice

7 077,-

Červené Poříčí

6 708,-

Křenice

961,-

TS 2018 celkem

128 830,-

 

Výkaz hospodaření farnosti 2017

Příjmy

Nájemné                                

527 831,-

Lesy výnos

46 697,-

Sbírky celkem (ve farnosti+vyhlášené sbírky)

/ 139 530+ 41 207/      180 737,-

Církevní úkony

13 000,-

Dary

745 130,-

Úrok zdaněný

41,-

Dotace

200 000 kraj, 200 000 město Švihov, 275000 MK, 50 000 obec Ježovy/                725 000,-

Příspěvek na daň z nem.

24 858,-

Celkem příjmy

2 263 294,-

Výdaje

Církevní materiál

21 565,-

Režie – energie, telefon, pojištění

162 744,-

Opravy památek

1 901 443,-

Odvod příspěvků na bip

257 115,-

Dary poskytnuté charitat.

11 000,-

Daň z nemovitostí

                                   27 475,-

Daň z příjmu

19 092,-

Náklady - správa lesů

108 278,-

Koupě pozemků

                                   11 790,-

Výdaje celkem

2 520 502,-

Rozdíl (příjmy-výdaje)

- 257 208,-

  Konečný zůstatek na účtě k 31.12.2017                                316 042,20 Kč

Přehled sbírek 2017

Dolany

52 130,-

Chudenice

25 544,-

Měčín

5 821,-

Švihov

42 320,-

Vřeskovice

13 715,-

Sbírky celkem

139 530,-

 

Spotřeba energie

Švihov kostel

15 625,-

Švihov fara el. energie

11 829,-

Švihov fara plyn

56 290,-

Měčín kostel

4 122,-

Chudenice kostel

6 189,-

Dolany kostel

4 807,-

Celkem energie

98 862,-

 

LESY

íjmy

Lesy výnosy - těžba                                46 697,- Kč

Celkem příjmy                                        46 697,- Kč         

Výdaje

Náklady - správa lesů                           108 278,- Kč

Výdaje celkem                                      108 278,- Kč

Ztráta z lesů v roce 2017                      - 61 581,-Kč

 

VYHLÁŠENÉ SBÍRKY

Svatopetrský haléř

 4 257,-Kč

Sv. země

3 016,-Kč

Charita

9 134,-Kč

Diecéze

7 668,-Kč

Bohoslovci

8 274,-Kč

Misie

5 015,-Kč

Bible

3 843,-Kč

celkem

41 207, -Kč

                                         

DALŠÍ ODVODY NA BISKUPSTVÍ

Svépomocný fond

12 109+160 930 = 173 039, Kč

Záloha na fond 2016

45 852,-Kč

Doplatek na fond 2017

127  187,- Kč

Záloha na fond 2018

                                        86 521,-Kč

Příspěvek na ACEP + brožurky

2 200,-Kč

                                  

Celkem odvody na biskupství v roce 2017

(41 207 + 127 187 + 2 200+ 86 521)                   257 115,-Kč