Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výkaz hospodařeni farnosti v 2014 + TS 2015

10. 2. 2015

 

Poděkování

Děkuji Vám za každý okamžik víry, který společně prožíváme. Děkuji za dar společné modlitby, děkuji za Vaše sv. zpovědi a za Vaše sv. přijímání. Děkuji za Vaše finanční dary.  Děkuji  varhaníkům, dětem, mládeži, dospělým a seniorům, nemocným a všem za trpělivost během naší letošní spolupráce. Děkuji všem modlitebním skupinám a všem, kteří se zapojují do úklidu a výzdoby kostelů a kaplí. Děkuji kostelníkům a ministrantům. Děkuji mužům, kteří se angažují v různých technických akcích ve farnosti. Mé poděkování patří také všem starostům, místostarostům i zaměstnancům, díky za pomoc.

Dovolte, abych se také omluvil za všechny mé nedostatky a poprosil za odpuštění. Za důvěru a pomoc, díky. Doufám, že ani letos Vás nezklamu.

P. Tomasz

 

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje. (Matka Tereza z Kalkaty)

Milí koledníci,

milé sestry, milí bratři, milé děti  děkuji vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Přes uvedená čísla však v Tříkrálové sbírce nejde o to, kolik peněz se vybralo na pomoc potřebným. Jejím prvotním cílem je předání radostné zvěsti i lidem mimo církev. Koledníci jsou vyslanci Boží lásky a mají do všech domovů přinášet radost z Boha, který se pro nás stal člověkem, radost z jeho lásky a štědrosti.

Milí přátelé, děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit  nevlídným počasím ani nevlídným přijetím. Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. Jsem rád, že se kolem nás stále najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým. Děkujeme za všechno dobré

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

 

Výsledky TS 2015

 

Borovy

6.355,-

Švihov

21.004,-

Lhovice

4.578,-

Kokšín

3.380,-

Kamýk

906,-

Jíno, Stropčice

3.370,-

Třebýcinka

2.865,-

Měčín

12.014,56

Petrovice

3.930,-

Svrčovec, Řakom, Bálkovy

10.828,-

Malechov

6.173,-

Dolany

9.911,-

Chudenice

1.819,-

Slatina, Lučice

3.786,-

Mezihoří

1.381,-

Vřeskovice

7.839,-

Červené Poříčí

5.452,-

                                                               Celkem                                                       105574,56,- Kč

          

 

  Výkaz hospodaření farnosti  

Příjmy

Nájemné

146 399,00 Kč

Prodej majetků, úrok z term. vkl. a ostatní "zdaňované" příjmy       

36 000,00 Kč

Sbírky + sbírky účelové odeslané 48 582,-

/ Měčín 7 236,-  Vřeskovice 16 173,-  Chudenice 22 979,-  Dolany 58 146,-  Švihov 51 868,- /

204 984,00 Kč

 

Příjmy za církevní úkony a činnosti

12 500,00 Kč

 

Dary fyzických a právnických osob - tuzemské i zahraniční

122 505,58 Kč

Úroky z vedení běžného účtu+ Karmelitáni půjčka vrátka

400 554,11 Kč

Příspěvek z diecéze

131 130,00 Kč

Příspěvek obecní, krajský a státní

387 296,00 Kč

Náhrady škod + úvěr na kostel Chudenice

3 747 468,50 Kč

Ostatní příjmy + dary kostel Chudenice

980 530,00 Kč

Příjmy c e l k em

6 169 367,19

 

Výdaje

Bohoslužebné výdaje

30 844,00 Kč

Režijní výdaje */pojišt. farnosti, poplatky pošta, bank, úvěr Chudenice, voda-stočné, energie, plyn, telefon, alarmy, auto/

351 832,79 Kč

Opravy památek

422 996 Kč

Opravy ostatní

0 Kč

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi

97 777,00 Kč

Dary a charitativní výdaje

17 900,00 Kč

Daň z příjmů práv. osob, z nemovitostí, převodu nemovitostí

3 031,00 Kč

Ostatní výdaje / nákup nářadí, běžná údržba objektů + Chudenice ROP /

4 884 113,00 Kč

Výdaje  c e l k e m

5 808 493,79 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů daného období                                 360 873,40 Kč

 

***************************

Odeslané sbírky a příspěvky na biskupství:

Bohoslovci

10 241 Kč

Charita

8 349 Kč

Misie

4 278 Kč

Svatopetrský haléř

4 003 Kč

Bible

3 463 Kč

Na trpící křesťane

11 125 Kč

Na potřeby diecéze

7 123 Kč

Svépomocný fond

14 987 Kč

Fond oprav a investic

34 208 Kč

Celkem

97 777 Kč

Příspěvky z rozpočtu obce

87 296,00 Kč

Příspěvky z rozpočtu kraje

300 000 Kč

Celkem

387 296 Kč

* provozní režie - el.energie   :Švihov kostel - 14 693,-Švihov fara -13 558, Měčín- 4 344,Chudenice -8 374,Dolany -7 826,

plyn  fara                                                                                          56 370,88,-

telefon                                                                                                        6027, -

alarm O2                                                                                                449,39,-

 

Počáteční stav k 1.1. 2014

Pokladna

10 663,00 Kč

Bankovní účty

361 032,35 Kč

 

 

Zůstatky k termínu vypracování výkazu - k 31.12. 2014

Pokladna

6 558,00 Kč

Bankovní účty

726 010,75 Kč